Descoperă HYPERBOREA

& ATLANTIDA @ Avram IANCU
HYPERBOREA

Descoperă HYPERBOREA

Din Valea JIULUI
spre capătul pământului…

Neamul titanilor
Legendele Văii JIULUI

De aici, din locul din care răsare fiecare om, se înfiripă o legătură profundă între dimensiunea sa spirituală și materia din care l-a format. Între stânci cu forme de bătrâni străjeri cu barbă, printre jnepeni şi sute de lacuri ce oglindesc infinitul cerului, în frumoasele legende şi vechi obiceiuri, te regăseşti pe tine… Se poate spune bunăoară că toată ființarea omenească își trage rădăcinile, obiceiurile, cultura și în sfârșit credința, din pământul în care s-a pomenit…

Prometeu & PHARANX, lacurile uriaşilor, acoperișul lumii…
& templul lui Apolo… Valea JIULUI – locul de naştere al lui Avram.

Atlantida & Atlanții

Din timpuri străvechi și până astăzi, Atlantida – misterioasa țară dispărută, a incitat imaginația oamenilor de știință, a pictorilor, a scriitorilor și a artiștilor și nu în ultimul rând, a stârnit și stârnește aprige dispute. Acestui mister i s-au consacrat numeroase articole științifice, sute de cărți și chiar picturi. Atlanții aveau o împărăție puternică, care se întindea pe un teritoriu imens, pînă în Egipt. Se mai spune că Atlantida s-a scufundat din pricina unui cutremur foarte puternic, în decurs de o zi și o noapte…

În epoca modernă, teoriile despre Atlantida s-au înmulţit. În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, s-a propus existenţa unei relaţii între civilizaţiile aztecă, maiaşă şi Atlantida. Ignațius L. Donnelly, membru al Congresului Statelor Unite ale Americii, autorul unei cărţi despre Atlantida. În 1882 a apărut Atlantis: the Antediluvian World (Atlantida: Lumea de dinaintea potopului) de Ignațius L. Donnelly, care a stârnit interes în problema Atlantidei. Donnelly a încercat să demonstreze că toate marile civilizaţii din antichitate aveau la origine civilizaţia neolitică a Atlantidei…

Hyperborea la 360 °

Prometeu & PHARANX
Spre Atlantida – Naufragiul
Lacurile uriaşilor din RETEZAT
Vârful Cârja – Pe acoperișul lumii
Lângă templul lui Apolo din Parâng

Poetul grec Pindar, citându-l pe Phrenicos din Heracleea, scria despre dacii de la nordul Dunării: „Hiperboreii locuiesc în… părţile îndepărtate, lângă templul lui Apolo. Ei sunt cu totul nedeprinși la război și se trag, după cum spun tradiţiile, din neamul titanilor celor vechi…

La începutul erei noastre, într-un răvaș trimis conducătorului geților, Cotizo, poetul latin Ovidiu îl numește pe acesta și pe întregul său popor „neam scoborâtor din zei”.

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com