Credința boierilor moldoveni…

Documenta Romaniae Historica - Seria A
⚔️ VOIEVOZI

Credința boierilor moldoveni…

Mănăstirea Căpriana
* la 40 km de Chișinău

Dealurile molcome, parcă niciunde mai frumos împădurite, înconjoară Mănăstirea Căpriana ca pe un adevărat giuvaer de istorie, credință și artă. Situată la aproximativ 35 km de Chișinău, pe pârâul Ișnovăț, afluent al Bâcului, Mănăstirea Căpriana își are începuturile încă din vremea domniei lui Alexandru cel Bun.

Alexandru cel BUN
Dinastia Muşatinilor

Într-un document datat 25 aprilie 1420 se vorbește despre o danie făcută „adevăratei noastre slugi și credinciosului boier pan Oană Vornic”, în care este amintită Poiana lui Chiprian. În Cartea domnească de danie datată 10 februarie 1429 este însă consemnat astfel: „Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru Voievod, domn al Țării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră… că… am dat soției noastre, cneaghinei Marena, mănăstirea de la Vîșnevăț (Ișnovăț – n.n.) unde este egumen Chiprian, ca să-i fie ei uric, cu tot venitul și cu toate folosințele care ascultă de această mănăstire ei și copiilor ei”.

Tradiția locului consemnează faptul că acest prim egumen al mănăstirii, Chiprian, de la care se trage și numele mănăstirii, ar fi trăit în timpul domniei lui Alexandru cel Bun și al fiului acestuia Iliaș, și că ar fi autorul lucrării hagiografice „Jitia și viața cunoscutului nostru părinte Varvar ce-l izvorâtor de mir, care s-a ostenit în muntele Pelagonez”, lucrare scrisă pe la 1435. Prin Cartea domnească de danie din 1 aprilie 1470, Ștefan cel Mare dăruia ,,prisaca lui Chiprian de la Botna și cu mănăstirea care este la obârșia Vîșnevățului și cu toate poienele, prisăcile, care sunt pe acest hotar, pe care le-a stăpânit popa Chiprian au fost dăruite și întărite mănăstirii de la Neamț, unde este Hramul Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. În hrisovul domnesc din 7 mai 1470, se amintește de donația făcută de ,,mătușa noastră Cneajna, de bună voia ei și nesilită de nimeni, și a dat din ocina sa dreaptă, pentru sufletul părintelui ei, Alexandru Voievod, și pentru sufletul mamei ei, Marina și pentru sufletul și sănătatea ei… și noi de asemenea și de la noi am dat și am întărit la Botna să fie mănăstirii uric cu tot venitul.”

Alexandru cel Bun (n. secolul al XIV-lea – d.Hr. 1 ianuarie 1432, Suceava, Moldova), fiul lui Roman I – Dinastia Muşatinilor, a fost domnul Moldovei între anii 1400 – 1432, succedându-l la tron lui Iuga Ologul, care fusese îndepărtat de către Mircea cel Bătrân.

Suceava
* anul 6937 <1429>

Credința tuturor boierilor noștri moldoveni, și mari, și mici…

+ Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Țării Moldovei. Facem cunoscut, cu acestă carte a noastră, celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că am cugetat cu gîndul noastru bun și cu bunăvoia noastră cea bună și am dat soției noastre, cneaghinei Merana, mănăstirea de la Vișnevăț, unde este egumen Chiprian, ca să-i fie ei uric, cu tot venitul și cu toate folosințele care ascultă de această mănăstire, ei, și copiilor ei, iubitului nostru Petru și altor fii și fiice a noastre, care vor fi din cneaghina Marena, și copiilor lor, și nepoților lor, și strănepoților lor și răstrănepoților lor, neclintit și nemișcat niciodată, în veci. +

Iar hotarul acestei mănăstiri să fie începînd din jos, unde cade Mulovatețul în Vîșnevăț, apoi în sus pe Vîșnevăț, pînă la obîrșie și toate poienele de deasupra Vîșnevățului pînă la hotarul cneaghinei; și de la mănăstire, de-a curmezișul, la Tîrnauca, apoi peste Tîrnauca, de-a curmezișul la Cîrlani, înapoi la hotarul cneaghinei. De asemenea, i-am dat satul lui Crîstea, anume Calinăuți, unde este Golovca, și la Botne, de la obîrșia Cunilei, Vrănestii, unde … , și Belești, și Vă … și Cîndrești, și Prijolteni și la gura Cunilei, Hrișanii.

Iar acestor sate să le fie hotarul după hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.

Și de asemenea, am dat țiganii: Șolpan și cu frații săi și copiii săi, și … cu țiganii săi care … și Aliman, și cu frații săi și cu copiii săi, și … a și cu frații săi și cu copiii săi, și Nan Șetriman și cu frații săi și cu copiii săi, și Iv … a cu frații săi și … cu copilul său. Toate acestea mai sus-scrise să-i fie ei uric, cneaghinei noastre, Marena, neclintit niciodată, în veci, ei, și copiilor ei, și fiicelor noastre care vor fi din cneaghina Marena, și copiilor lor, și nepoților lor și strănepoților lor și răstrănepoților lor, neclintit niciodată, în veci.

Iar la aceasta este credința domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru voievod, și credința iubitului fiu, Iliaș voievod, și credința fiului domnie mele, Ștefan, și credința tuturor copiilor noștri și credința boierilor noștri: credința panului Mihail și a copiilor lui, credința panului Vîlcea și a copiilor lui, credința panului Cupcici vornic, credința panului Negrea, credința panului Dragoș și a copiilor lui, credința panului Giurgiu de la Frătăuți și a copiilor lui, credința panului Iliaș și a copiilor lui, credința panului Dan și a copiilor lui, credința panului Isaia și a copiilor lui, credința panului Crîstea și a copiilor lui, credința panului Giurgiu al lui Jomotate și a copiilor lui, credința panului Stan vistier, credința panului Opriș și a copiilor lui, credința panului Ivan Detco, credința panului Stan Bîrlici și a copiilor lui, panului Ciurbă și a copiilor lui, credința panului Giurgiu globnic și a copiilor lui, credința panului Drujea și a copiilor lui, credința panului Uncleat și a copiilor lui, credința panului Hodco de la Mamurinți și a fratelui său, Leu, și a copiilor lui, credința panului Ivan Țiorăl și a copiilor lui, credința panului Dămoncuș și a copiilor lui, credința panului Negrilă ceașnic, credința panului Costea postelnic și credința tuturor boierilor noștri moldoveni, și mari, și mici.

Iar după viața noastră, cine va fi domn al țării noastre, sau din copiii noștri sau din neamul nostru sau pe cine îl va alege Dumnezeu , acela să nu le clintească dania noastră, ci să le-o întărească și să le-o împuternicească pentru că le-am dat și le-am întărit cu cugetul nostru bun. Iar cine s-ar încumeta să clitească dania noastră sau ar sfătui să se clintească, acela să fie blestemat de Domnul Dumnezeu și de preacurata lui maică și de … sfintei cruci și de cei patru evangheliști și de cei 12 sfinți și de frunte apostoli și de cei 318 sfinți părinți purtători de Dumnezeu de la Nicheia și să aibă parte cu aceia care au strigat asupra lui Isus Hristos: sîngele lui, asupra lor și asupra copiilor lor.

Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit slugii noastre credincioase, Neagoe logofăt, să scrie și să atîrne pecetea noastră la această carte a noastră. La Suceava, în anul 6937 1429 februarie 10.

Documenta Romaniae Historica – Seria A

360 °

Dinastia Regală & cei 3 CAVALERI
Statul medieval românesc – Unificarea teritorială de la est de Carpaţi!

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com