♦ omul cu drujba ♦

Primul loc la defrișări în Europa...
[ strategie turism ]

♦ omul cu drujba ♦

Dacii “Liberi”
& Schweighofer

Din Codrii Vlăsiei spre
pustnicii nevăzuţi
din Giumalău!

Cum vor fi fost ţinuturile româneşti la începuturile cristalizării acestui neam? Până când omul cu drujba nu va avea senzaţiacă i se taie respiraţia doborând un arbore, fiindcă tocmai din acel arbore îşi iaporţia de oxigen; pădurea va fi ameninţată… ! Pădurile ar fi ocupat în acele vremi până la 70% din suprafaţa actuală a ţării. De atunci şi până în prezent s-au exterminat două treimi din păduri. Ne-a mai rămas doar o treime, adică acele 6,3 milioane de hectare…

Despăduriri în
codrul secular

Mulţi cronicari străini sau autohtoni le amintesc cu oarecare spaimă şi înfiorare, ca hăţişurile acelea neumblate pentru mulţi însemnau primejdie… ! Au rămas amintire pădurea Vlăsiei, Crasna, la sud de Vaslui, Cosminul, locuri de glorie ostăşească a unor voievozi…

… a rămas amintirea Teleormanului, nume cu rezonanţe turceşti, în turca veche însemnând „pădure nebună”, după cum şi mai recentul Deliorman. Ce i-o fi făcut pe turci să personifice pădurea, atribuindu-i stare patologică specific omenească, nu ştim. Sau poate că nu pădurea era nebună, ci doar oamenii din preajma ei. Ni se pare o ipostază mai valabilă, deoarece pădurea nu mai există. I-a rămas doar numele şi oamenii… 😞

România este pe ultimul loc în Europa d.p.d.v. a ponderii turismului în PIB. Probabil ocupăm primul loc la defrișări… și mai mult decât probabil în curând putem să ștergem și această ultima opțiune a noastră de reconstrucție națională numită turism, mesteşugărit și implicit agricultură!

Ce fac Dacii Liberi
pentru pădurile seculare
ale neamului strămoșesc?

360 °

Romul,
DACUL LIBER &
Vampirul… Schweighofer!

Written by Daniel ROȘCA

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de români pentru a elimina „greaua moştenire“. România este pe ultimul loc în Europa d.p.d.v. al ponderii în PIB a turismului. Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia… Despre strategie în turism. Viziunea noastră despre noul brand de țară / de turism: R⊕MANIA 8500 Donăm conceptul statului Român.

Website: http://b2b-strategy.ro