Ying ☯ Yang moldovenesc

Prima formă de reprezentare Ying Yang

Cine pe cine
a influențat?

Cucuteni 6.500 – 2.500 î.Hr. 💙💛❤
Yangshao / Huaxia 4500 – 3000 î.Hr.

Există o similaritate șocantă între ceramica Cucuteni și cea a civilizației neolitice Yangshao / Huaxia de pe râul galben. Se naște întrebarea, cine pe cine a influențat? Au venit chinezii sau au ajuns moldovenii străvechi să inițieze o civilizație în China? Chinezii au trimis după anul 2000 specialiști care au examinat cu mare atenție caracteristicile acestei culturi fără a se grăbi să formuleze concluzii. Ulterior, la cererea expresă a Chinei au fost organizate expoziții cu artefacte Cucuteniene pe continentul asiatic.

Ying Yang moldovenesc

Deși nu apar cu aceași frecvență ca și svastica, simbolurile religioase Ying și Yang folosite adeseori în metafizica chineză apar pentru prima oară în Cultura Cucuteni pe un vas de acum 7000 de ani cu 1000 de ani înainte de a fi semnalate în China.

Cea mai importantă
cultură europeană 🇷🇴

Cultura neolitică Beixin-Dawenkou a constat din două ramuri culturale: cultura Beixin (5300 4300 î.Hr.) și cultura Dawenkou (5300 4600 î.Hr.), care a fost în contact cu cultura Yangshao (4500 3000 î.Hr.) în regiunea din zona inferioară a Râului Galben, în timp ce cultura Yangshao s-a dezvoltat în zona de mijloc a râului. Această cultură are o mare continuitate în timp, fiind precedată de cultura Houli (5.500 î.Hr.), și are trei faze: faza timpurie (4300 -3500 î.Hr.), faza intermediară (3500-3000 î.Hr.) și etapa finală (3000-2600 î.Hr.). Cultura care a înflorit în zona de mijloc a Râului Galben s-a extins rapid în toate provinciile vecine: Henan, Anhui și Jiangsu.

Uimitoarele asemănări dintre cultura Cucuteni, cea mai importantă cultură europeană a acelor vremuri, și cultura chineză Yangshao (cele două culturi fiind contemporane, evoluând aproximativ în intervalul 6500-2500 î.Hr.) sugerează faptul că reprezentanții lor nu erau străini unii de alții, ba, mai mult, că aveau chiar relații comerciale și culturale.

360 °

Mileniul de aur al umanității!
Primă formă de reprezentare
a svasticii 卐 10.500 î.Hr. 卐 🇷🇴
🇷🇴 reBranding ROMANIA 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de români pentru a elimina „greaua moştenire“. România este pe ultimul loc în Europa d.p.d.v. al ponderii în PIB a turismului. Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia… Despre strategie în turism. Viziunea noastră despre noul brand de țară / de turism: R⊕MANIA 8500 Donăm conceptul statului Român.

Website: http://b2b-strategy.ro