Autor: Sergiu MAGARGIU

Mai înainte de toate, sunt român şi simt româneşte. Îmi pare un lucru firesc să ai o inimă plină de recunoştinţă şi respect pentru truda şi zbuciumul înaintaşilor tăi ce-au plămădit o ţară şi un neam. Pe temeiul acestor simţăminte am pornit cu paşi repezi pe cărarea reculegerii eredităţii româneşti, cu nădejdea că voi dobândi această biruinţă în ceea ce s-a dovedit a fi un drum lung şi anevoios, presărat cu enigme istorice. Într-o lume privată de moştenirea ei culturală şi dezrădăcinată de idealul său spiritual, m-am pomenit cu o sete neţărmurită de a restabili originea ancestrală a unui neam nu mai puţin demn de gloria măreţelor popoare din vechime. Aşa a luat fiinţă zestrea pe care am numit-o Civilizația și Cultura Neamului R⊕mânesc!

Esența unui neam

360 ° De la Coloana Infinitului la Hobița prin Tismana… spre esența neamului românesc! Esența unui neam își are obârșia în glia strămoșească în care s-a format încă din primele genuni ale celor mai îndepărtate timpuri. Printre cele mai de vază aptitudini ale unui norod, se remarcă tradiția artistică prin care își manifestă ideile, simțirile […]

Diamantul negru al lui BUREBISTA

Valea JIULUI, diamantul negru al României! 360 ° @ BUREBISTA Avram IANCU Cuibul de vulturi Geții au construit edificiul de la Bănița în zona cea mai înaltă a dealului „Piatra Cetăţii” sau „Dealul Bolii” așa cum spune istoricul Lucius Florus (sec I-II d.Hr.), ca pe un cuib de vulturi. Cetatea este situată lîngă satul Băniţa, […]

HALLSTATT 1150 – 800 î.Hr.

De la bronz la fier Prima epocă a fierului se împarte într-o perioadă timpurie cuprinzând două faze numite Hallstatt A şi Hallstatt B, într-o perioadă mijlocie sau Hallstatt C şi alta târzie denumită Hallstatt D. Ca durată, prima epocă a fierului de pe teritoriul României începe aproximativ pe la jumătatea secolului al XII-lea (1150) î.Hr. […]

Tărâmul uriaşilor din piatră

Bisericile rupestre din Munții Buzăului Ţinuturile acestea, care sunt cunoscute pentru ansamblul religios de aşezări rupestre, le mai putem numi, metaforic, Ţara Luanei. Ţinut de poveste… ţinutul legendelor. Una dintre legende vorbeşte de o fiinţă atotputernică, un bătrân de demult, un înţelept al timpurilor, stăpân nu numai al meleagurilor ci şi al unei cetăţi cu […]