Semnul fiarei…

+sulul vieții+ Revelația
ICXCNIKA

Semnul fiarei…

Apocalipsa 13:18

13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi† trăia. 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi* să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

16. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci† este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase

Fumul chinului…

Revelația 14:9-11

9. Și a urmat un alt înger, al treilea, care zicea cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei+ și imaginii ei+ și primește un semn pe frunte sau pe mână,+ 10. va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este turnat nediluat în paharul mâniei sale,+ și va fi chinuit+ cu foc și sulf+ sub privirile sfinților îngeri și sub privirile Mielului. 11. Fumul chinului lor se ridică pentru totdeauna și veșnic.+ Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și imaginii ei și cei ce primesc semnul+ numelui ei„.

Semnul
pe frunte
și pe mână…

Revelația 20:1-15

1. Apoi am văzut un înger care cobora din cer cu cheia abisului+ și cu un lanț mare în mână. 2. El l-a prins pe balaur,+ șarpele cel vechi,+ care este Diavolul+ și Satan,+ și l-a legat pentru o mie de ani. 3. L-a aruncat în abis+ și a închis și a sigilat abisul deasupra lui ca el să nu mai inducă în eroare națiunile până nu se vor sfârși cei o mie de ani. După aceea va fi dezlegat pentru puțin timp.+

4. Și am văzut niște tronuri+ și pe cei ce stăteau pe ele. Și lor li s-a dat putere să judece.+ Da, am văzut sufletele celor executați cu securea pentru mărturia pe care au depus-o despre Isus și pentru că au vorbit despre Dumnezeu, da, sufletele celor care nu i se închinaseră nici fiarei,+ nici imaginii ei+ și care nu primiseră semnul pe frunte și pe mână.+ Ei au revenit la viață și au domnit ca regi+ cu Cristos o mie de ani. 5. (Ceilalți morți+ n-au revenit la viață până nu s-au sfârșit cei o mie de ani.)+ Aceasta este prima+ înviere. 6. Fericit+ și sfânt+ este cel ce are parte de prima înviere. Asupra lor moartea a doua+ nu are autoritate,+ ci ei vor fi preoți+ ai lui Dumnezeu și ai lui Cristos și vor domni ca regi cu el în cei o mie de ani.+

7. Când se vor sfârși cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui 8. și va ieși ca să inducă în eroare națiunile din cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să le adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.+ 9. Și au înaintat pe întinderea pământului și au înconjurat tabăra sfinților+ și orașul iubit.+ Dar a coborât foc din cer și i-a mistuit.+ 10. Și Diavolul,+ care-i inducea în eroare, a fost aruncat în lacul de foc și de sulf, unde erau deja fiara+ și profetul fals.+ Și vor fi chinuiți zi și noapte, pentru totdeauna și veșnic. 11. Și am văzut un tron mare și alb și pe cel ce stătea pe el.+ Pământul și cerul au fugit dinaintea lui+ și nu s-a mai găsit loc pentru ele.

12. Și am văzut morții, mari și mici,+ stând în picioare înaintea tronului și au fost deschise niște suluri. Dar a fost deschis și un alt sul: sulul vieții.+ Și morții au fost judecați după cele scrise în suluri, după faptele lor.+ 13. Marea i-a dat înapoi pe morții din ea, moartea și Hadesul i-au dat înapoi pe morții+ din ele. Și au fost judecați fiecare după faptele lui.+ 14. Iar moartea+ și Hadesul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta înseamnă moartea a doua:+ lacul de foc.+ 15. Și cine n-a fost găsit scris în cartea vieții+ a fost aruncat în lacul de foc.+

360 °

Credința neamului românesc

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com