7 5 2 8 ♰ ICXCNIKA

Scythia Minor 🇷🇴 Dobrogea
[ de la începutul lumii ] ICXCNIKA

7 5 2 8 ♰ ICXCNIKA

♰ 7 5 2 8 ♰
ICXCNIKA

Câți ani au trecut
de la crearea lumii?

Timpul în viziunea și opera
Sfântului ♰ Dionisie Exiguul ♰

Sub numele şi haina lui smerită se ascundea un mare geniu. Anul liturgic începe ­­în ziua Sfintelor Paști, iar anul bisericesc pe data de 1 septembrie. În această zi se face pomenirea Sfântului Dionisie Exiguul (cel Smerit). Acest cuvios a avut o contribuție esențială la uniformizarea calculului datei Paștilor și introducerea erei creștine în istoria lumii, ce subsumează viziunea sa asupra timpului.

Viziunea creștină asupra timpului implică, pe lângă aspectul său cosmic și istoric, și o valență existențială, din perspectiva Îm­părăției cerurilor, de prezență a eternității în ­cadrul timpului finit, înțeleasă ca experiere a vieții veș­nice încă din timpul celei pămân­tești, prin răspunsul uma­nității privită atât ca ansamblu, cât și individual, la chemarea lui Dumnezeu, Care sfințește timpul.

Un rol aparte în dezvoltarea acestei viziuni asupra timpului l-a avut Sfântul Dionisie Exiguul sau Smeritul (465-545), originar din Scythia Minor, în prezent Dobrogea. Monah din tinerețe, acesta se familiarizase – datorită anilor de studiu petrecuți în Orient – cu conceptele teologice specifice patristicii răsăritene, dobândind totodată cunoștințe avansate de astronomie și matematică. Aceasta l-a determinat pe Amelli, unul dintre cercetătorii personalității și operei sale, să afirme că „sub numele şi haina lui smerită se ascundea un mare geniu, expert în aproape toate științele, unul dintre acei bărbați pe care obișnuim a-i numi biblioteci vii sau ambulante”.

Reputația de cărturar a fost principala motivație a chemării sale la Roma de către Papa Ghelasie I (492-496), la anul 496, sfântul de origine străromână petrecându-și restul vieții (†545) în Mănăstirea „Sfânta Anastasia”, situată în apropierea colinei Palatinului. Aici s-a remarcat printr-o vastă activitate de traducător al operelor Părinților răsăriteni, cât și prin punerea bazelor dreptului canonic apusean, pe baza celor trei colecții de canoane pe care le-a întocmit în urma organizării arhivelor pontificale.

Însă contribuția cea mai însemnată și totodată cea mai durabilă a Sfântului Dionisie Exiguul este reprezentată de uniformizarea calculului datei Paștilor și de introducerea erei creștine în istoria lumii, ce subsumă viziunea sa asupra timpului. Lucrările de cronologie creștină îl deosebesc pe Sfântul Dionisie Exiguul de istoricii bisericești de până la el, „care au scris istorie fără a avea o viziune nouă, creștină asupra cronologiei” (prof. dr. Remus Rus, Dicționar enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu, p. 188).

Anno Domini 🇷🇴
♰ Anno Mundi ♰

Până în prezent nu se cu­noaște metoda folosită de către Sfântul Dionisie pentru a calcula momentul Nașterii Mântuitorului Hristos, pe care acesta îl plasa în anul 754 de la fondarea Romei (ab urbe condita), deși unii cercetători consideră că învățatul de origine dobrogeană și-a întemeiat calculul pe informațiile din Evanghelia după Luca, unde se arată că Iisus era „ca de treizeci de ani când a început (să propovă­duiască)” (3, 23), „în al cincisprezecelea an al domniei cezarului Tiberiu” (3, 1). În schimb, este un fapt general acceptat că Sfântul Dionisie a comis o eroare de aproximativ 4-6 ani în calcularea acestui an, Nașterea Mântuitorului fiind plasată în prezent ­cândva între anii 6 și 4 î.Hr., atunci când a murit regele Irod I cel Mare, care era încă în viață la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, potrivit textelor evanghelice.

Uzul erei creștine elaborate de către Sfântul Dionisie Exiguul – ce a ajuns să fie cunoscută sub numele de Anno Domini – a rămas vreme de mulți ani după moartea sa limitat la computul pascal.

5508 î.Hr. 💙💛❤

Orientul a adoptat era creștină mult mai târziu. Imperiul Bizantin nu a cunoscut-o vreodată, aici fiind folosite mai multe sisteme cronologice, precum anii consulari (Dionisie însuși arătase în lucrările sale că perioada consulatului lui Probus corespundea anului 525 de la Nașterea Mântuitorului), perioadele indictionurilor (cicluri administrative de 15 ani, ce începeau la data de 1 septembrie) ori era bizantină (sau Anno Mundi), ce socotea, pe baza versetelor veterotestamentare privitoare la ­vârstele patriarhilor, anii de la facerea lumii, al cărei început se considera a fi anul 5508 î.Hr. Acest ultim sistem a fost folosit de majoritatea popoarelor ortodoxe – inclusiv în Țara Românească și Moldova – până în secolul al XVIII-lea, când a fost în cele din urmă înlocuit cu era creștină.

Surse / 360 °

doxologia.ro,
ziarullumina.ro
& b2b-strategy.ro.
La început a fost Cuvântul
🇷🇴 7528 de ani de continuitate 🇷🇴
🇷🇴 reBranding ROMANIA 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com