Luptele geților cu macedonienii

🏹 ⚔️ DROMIHETE ⚔️ LISIMAH ⚔️ ZOPYRION ⚔️ 🏹
🏹 GETÆ

Luptele geților cu macedonienii

⚔️ ZOPYRION ⚔️

Iustin, după Trogus Pompeius: “De trei ori au dobândit stăpânirea Asiei, dar ei înșiși au rămas continuu fie neatinși, fie neînvinși de vreo putere străină. Pe Darius, regele perșilor, l-au gonit din Sciția prin fugă rușinoasă; l-au nimicit pe Cirus cu întreaga lui armată; pe Zopyrion, general al lui Alexandru cel Mare, l-au făcut să dispară în același fel, cu toate oștile sale; armatele romanilor le-au cunoscut din auzite, nu le-au simțit.”

Capadocianul Strabon scrie în lucrarea Geografia, despre lumea din imperiu și din împrejurimi, ajungând până la noi informații despre geţi şi mato-ul (conducătorul) lor: „Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie și i-a îndreptat prin abstinență, sobrietate și ascultare de porunci, așa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar și de romani pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe celți, cei ce se amestecaseră cu tracii și cu ilirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire…”

⚔️ Lisimah ⚔️

Regele macedonean Lisimah voia cu tot dinadinsul să-și întindă stăpânirea la nordul Dunării. De aceea, după ce-și rotunjise regatul prin cuceriri în Asia, el pregătește o armată de 100.000 de oameni conform istoriculi grec Polynaios, și pornește, în anul 292 î.Hr., împotriva lui Dromihete. Provizii nu-și luase destule crezând că va găsi la dușman. Armata macedoneană trece Dunărea și înaintează în interiorul țării, unde începe în curând a suferi de foame și de sete, geții arseseră totul în calea năvălitorilor. Situația armatei lui Lisimah devine critică, el însuși e sfătuit de prieteni să fugă, dar refuză. În cele din urmă, geții îl înconjoară și-i iau pe toți prizonieri…

⚔️ DROMIHETE ⚔️

Ceea ce a urmat este la limita dintre legendă și adevăr istoric dar pilda care reiese este extrem de importantă pentru seminția rumânilor știind din multe surse istorice faptul că aurul deși exista din abundență era o resursă mai mult comercială pentru înaintașii noștri decât un motiv de fală.

Regele macedonian este tratat cu mare respect conform istoricului grec Diodor din Sicilia chiar împotriva dorințelor majorității geților care au cerut execuția acestuia. Dromihete dă dovadă de înțelepciune și le spune geților faptul că în momentul în care acesta o să fie executat ei ca și popor trebuie să se aștepte în viitorul apropiat la un nou val de năvălitori care o să vină cu mai multă mânie pentru a-l răzbuna pe Lisimah, argument în fața căruia aceștia cedează.

La ospățul care a urmat regele Lisimah a fost așezat într-o sală mare la o masă de argint, cu vase și cupe tot de argint, mâncărurile fiind din cele alese. Geții, în schimb, erau alături pe paie, la niște mese de lemn mâncau mâncăruri simple, puține legume și carne, din vase de lemn. Aceștia beau din pahare de lemn sau de corn de vită…

În toiul ospățului, Dromihete umple cel mai mare dintre cornurile de băut și i se adresează lui Lisimah, întrebându-l: „Care masă i se pare mai regească, a macedonenilor sau a geților? A macedonenilor, firește, răspunde Lisimah. Dacă e așa, de ce ți-ai lăsat toate ale tale, atât de strălucite, ca să vii în sărăcia noastră? A recunoscut atunci Lisimah greșeala făcută, a făgăduit că pe viitor va fi aliat. Un istoric Grec, Pausanias, ne spune că Lisimah i-ar fi dat lui Dromihete pe fiica sa de soție.

FOTO: Gabriel TORA ⚔️ 🏹 ⚔️
CC Giurescu – Istoria Românilor
360 ° De trei ori au stăpânit ASIA

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com