Religia & Cultura GETO-Dacilor

♰ Momente din Școala Getică @ Daniel MIHAI
ICXCNIKA 🏹 GETÆ

Religia & Cultura GETO-Dacilor

Momente din Școala Getică

Toate cărţile antice care descriau amănunţit viaţa, moravurile şi religia / cultura  geto-dacilor au dispărut în mod misterios şi definitiv din cultura universală (câteodată au dispărut doar capitolele sau pasajele care vorbeau despre geto-daci, deşi cartea respectivă în care apăreau a supravieţuit până în zilele noastre!)

♰ conștiința ♰

Cred că religia / cultura geto-dacilor afirma multe din ideile omului liber / zeu, iar acest lucru deranja pe cei ce doreau să instaureze religiile sau ideile materialiste la nivelul întregii omeniri, căci aveau un oponent serios în poporul geto-dac care nu se temea de moarte şi declara făţiş credinţa în nemurirea sufletului şi nu în învierea materiei finite ce trebuie mereu reînnoită şi mântuită (de aici şi mereu pomenitele jertfe prezente în aproape toate religiile lumii de la începuturi până în zilele noastre).

Reamintesc câteva din legile morale și mustrarea de conștiința a geto-dacilor. Stimularea accesului la lumea spirituală a inconştientului şi prezervarea acestei lumi, se poate face în următoarele condiţii în cultura getică:

  • dezvoltarea continuă a individului prin educaţie, cultură, artă, îmbogăţire spirituală prin lecturi bogate şi variate din domenii diverse …

  • neîncercarea aflării tuturor tainelor naturii prin ştiinţa logică şi experimente. De aceste mistere trebuie să ne apropiem cu multă deferenţă, cu smerenie, cu delicateţe, fără a dori să le subjugăm unor nevoi predominant materialiste sau egoiste.

  • câteodată, e bine să nu dorim a afla şi a şti chiar totul, să lăsăm ca aura de mister să plutească. De asemenea, nu e bine să măsurăm totul sau să numărăm totul la perfecţie, să mai lăsăm lucrurile şi în voia lor, fără a le controla mereu „destinul” prin logică, măsurare, numărare sau fel de fel de experimente. Aşadar, trebuie aplicată mai multă credinţă decât ştiinţă, altfel, vom colapsa lumea spirituală transformând-o iremediabil într-o lume materială / materialistă …

  • dezvoltarea în toate fiinţele umane a bunului simţ şi a omeniei (căci singura religie este doar cea a bunului simţ şi a omeniei, a dezvoltării plenare a fiinţei umane) …

  • interzicerea sclaviei sub orice formă …

  • folosirea cât mai mult a simbolurilor şi a cuvintelor care pot exprima mai multe sensuri (chiar diferite, însă inteligibile conform contextului în care apar pomenite).

De fapt, lumea spirituală infinită a inconştientului poate fi descrisă şi definită simultan şi paradoxal în termeni antinojvvjjn  uxemplu, fiinţa umană pare a fi finită în exterior (în lumea materială a conştiinţei), însă infinită în interior ( în lumea spirituală a inconştientului);

Orice derapaj de la aceste deziderate va conduce către societăţi totalitare (fundamentaliste) ştiinţifice, laice sau religioase care vor urmări distrugerea lumii infinite spirituale a inconştientului şi obţinerea victoriei materialismului diabolic al lumii conştiinţei, aducând totodată atingeri grave demnităţii şi libertăţii umane. Libertatea umană are o singură cenzură, şi anume, libertatea şi demnitatea unei alte fiinţe umane. Atâta timp cât libertatea şi demnitatea ta nu lezează o altă fiinţă, poţi face (aproape) orice doreşti. Distrugerea lumii spirituale a inconştientului ar echivala cu transformarea lumii materiale unice,  obiective actuale într-un iad care va avea o durată de timp finită, totul îndreptându-se mai apoi către neantul etern …

Strămoşii noştri geto-daci erau numiţi de către contemporanii lor, divinii sau nemuritorii.

Cu siguranţă, geto-dacii care erau categoric împotriva sclaviei, fiind singurul popor antic care nu a avut sclavi, doar prizonieri de război, nu ar fi acceptat nici o formă de sclavie, nici în numele lui Dumnezeu, nici în numele vreunei religii, astfel că nici noi, ca urmaşi ai lor, nu putem fi de acord cu această formă de sclavie mascată. Militez pentru o religie care redă demnitatea umană, o apără, deoarece fiecare fiinţă umană este templu al conştiinţei care este forma supremă de manifestare a lui Dumnezeu în spaţiul 3D.

De exemplu, le spune de mici copii că sunt urmaşi ai unui neam de origine divină, sau că Cel sau Cei ce au creat lumea, natura şi oamenii, de fapt locuiesc chiar în oameni, conştiinţa fiind forma de manifestare a Zeului sau Zeilor în lumea noastră 3D, astfel că nu trebuie niciodată să facem cele rele deoarece riscăm să fim mustraţi de Zeu / Zei prin mustrările de conştiinţă, că pentru a ajunge la cer, trebuie mai întâi să cobori în tine însuţi, în infinitul din tine, să ajungi să te cunoşti pe tine însuţi ca locaș, templu, al singurului Zeu, fiind purtător de Zeu, că eşti singurul responsabil, judecător prin conştiinţa ta, de binele său răul ce-l faci celor din jur, sau ţie însuţi, că Zeul sau Zeii nu se află doar într-un loc material în cer sau în afara lumii create, ci şi în suflet, în inimă şi se manifestă concret prin conştiinţa și inconștientul tău … Mulțumiri Sebastian Vîrtosu, Anişoara Munteanu, Petru Vîrtosu. Daniel Mihai

360 °

♰ Nemurirea sufletului vs Înviere
Preotul Pelasg & Tronul Străbunilor ♰

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com