Satul fortăreață berber

& magazia de grâne tighrèmt
[ perioada interbelică ]

Satul fortăreață berber

Organizarea
socială a Berberilor

27 martie 1927

Rubrica: Călătorii și Plimbări. Berberii au castele feodale și sate fortificate, un articol Gazeta de Duminică, 27.03.1927. Foto Satul Berber Uedaker, clădit ca un cuib de vulturi pe o râpă stâncoasă.

Prin moravurile lor, prin felul lor de viață și organizarea lor socială, Berberii din marele Atlas au rămas încă primitivi. Mulți dintre ei sunt nomazi; sedentarii locuesc case de un tip deosebit. Aceste case se înalță rareori pe teren neted, mai adesea pe creștetul unui deal sau pe flancul unei movile. Ele sunt grele, masive și înfățișarea lor e mai degrabă aceia a unei fortărețe de cât a unei case de locuit. Casa Berberilor din marele Atlas corespunde multor destinații. Iată întâi așa zisul Tighremt, un cub de largi dimensiuni variate, ale cărui laturi nu sunt mai mici de 7-8 metri. Pereți sunt străpunși de o ușă joasă și uneori de ferestre mici, rare, cu grilaj de lemn. Ele trebue să facă serviciul de meterez, căci totul în casa berberă e combinat pentru apărare. Și tot acestei nevoi răspund turnurile pătrate cari se ridică la fiecare unghiu. Creștetul e întodeauna încoronat de deschizături ca la un foișor feodal. Amintirile regimului feodal, așa cum există în Franța a doua zi după invaziile normande, revin adesea în minte când se studiează moravurile berbere. Casa berberă e în același timp castel și exploatare agricolă. Multă vreme Berbeii semi-nomazi din Atlas n’au cunoscut locuințe permanente. Sau cel puțin locuințele pe care și le-au construit țăranii bogați, nu erau destul de solid construite pentru a păstra în siguranță bogățiile lor.

Magazia de grâne Tighrèmt

Când acum 50 de ani părintele Foucauld a trecut Atlasul, triburile unei localități îngrămădeau grânele lor într’o magazie comună, solid construită, care se numea tirrem sau tighrèmt. Uneori mai multe sate se asociau ca să pună la adăpost comoara comună într-un sat-fortăreață: ogadir. Mai înainte însă, indigenii din Atlas îngrămădeau proviziile și comorile în caverne greu accesibile, caverne naturale sau artificiale. Cavernele formau rânduri de deschizături regulate dealungul pereților munților. Câțiva vrăjitori, cari au știut prin farmecele lor să sue muntele, au pătruns în aceste deschizături, eșind dinăuntru încărcați cu aur și pietre. Dar imprudenții cari au încercat să pătrundă fără a se fi înțeles mai înainte cu puterile de jos, au căzut în prăpastie. Câteva din aceste tighrèmt, acele ale marilor caizi, sunt adevărate forturi, unde clădirile centrale sunt înconjurate cu deschizături crenelate. În interior, castelul are aspectul unei ferme sau magazii cu provizii. În curți se găsesc instrumente de arat; într’o odae joasă presa de uleiu.

Casele Berberilor

Una din formele cele mai obicinuite de locuință berberă e casa pe jumătate subterană. Aceste case ale triburilor din Atlas sunt o amintire din epoca troglodiților. Ele se etajează în mai multe rânduri în flancul movilei. Diferite camere sunt săpate în chiar massa muntelui. O terasă se întinde în fața locuinței: această terasă formează acoperișul aceleia care se întinde dedesupt și care e aranjată în același fel. Locuința triburilor dela șes e diferită de aceia a muntenilor. În Marrakeș, această câmpie fertilă și vastă, nomazii de curând fixați pe pământ au păstrat în casa lor forma de cort: ei locuiesc în așa zisu nuala, colibe înguste și rotunde, acoperite cu pai.

Cuibul de
🦅 vulturi 🦅

Marii caizi, stăpâni ai tării, locuesc în adevărate cuiburi de vultur, în munte: ei comandă marile drumuri care duc o parte a muntelui în cealaltă. Și această poziție dominantă le-a dat puterea, ușurința ce aveau de a se arunca peste caravanele pe care le vedeau de departe, spre a le jefui șj care i-au îmbogățit.

Cele mai însemnate castele sunt acel din Bu Arut, reședința lui M’Tugui, și Tagoundaft, reședința lui Gundafi, niște grămezi de turnuri masive și puternice cari coafează enorme terase muntoase. În interiorul acestor ziduri, caizii trăsc într’un lux demn de o mie și una de nopți. Sute de sclave roesc în jurul lor. Covoare somptuoase, covoare turcești, persane, acoperă pământul. Dar cum caizii cunosc ultima modă și obiceiurile din occident, ei au cumpărat paturi, șifoniere cu oglinzi bufete și un fonograf pus adesea pe o masă de abanos încrustată cu fildeș și sidef.

Din potrivă, țăranul simplu berber trăește în sărăcie. În casa lui, câteva cuverturi cu care se învelesc când dorm, fără mese, scaune, nici paturi; viața lui e una din cele mai aspre ce există. Numai aspectul caselor arată această simplitate.

În Atals nu sunt orașe și se înțelege lesne că marile sate au fost așezate în câmpiile fertile din dela nord și sudul Atlasului. Sunt totuși câteva sate importante, Kaid Glavui, Kasbah Goundafa, Timdjout, Amismiz. Aceasta din urmă este o localitate din cele mai favorizate. Ea e așezată pe coasta de nord a Atlasului, cu fața spre câmpia Marrakeș; e domimantă de o impunătoare kasba, înconjurată cu frumoși măslini și, fiind o piață importantă, târgurile sale sunt foarte animate.

360 °

Pământul Maurilor
Satele de momârlani
Foto Berber Village Marrakech /
Ouanskra @ Morocco Adventurers

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7529 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://www.patreon.com/PovesteaLocurilor