Genealogia ✟ Antihristului

Despre Nemrod și ideea unei guvernări mondiale
ICXCNIKA Magazin Istoric

Genealogia ✟ Antihristului

Lupta cu FIARA

Nemrod ✟ Babilon vs
Galerius & ROMA ⚔️

© foto Arcul lui Galerius Salonic via Europe Genesys Analiza interpretărilor esențiale din Cartea lui Daniel în contextul genealogiei antihristului. Introducere: Cartea lui Daniel din Biblie conține pasaje care au fost subiectul dezbaterii intense în ceea ce privește prevestirea și genealogia Antihristului. Aceste interpretări variază în funcție de tradiția teologică și de contextul cultural și istoric al interpretului. Acest eseu își propune să exploreze principalele interpretări ale pasajelor relevante din Cartea lui Daniel și să analizeze divergențele dintre aceste perspective.

Analiza Pasajelor

1. **Capitolul 7**: Pasajul din capitolul 7 descrie o viziune profetică a lui Daniel în care el vede patru fiare reprezentând patru regate succesive. A patra fiară este descrisă ca fiind diferită și mai înspăimântătoare decât celelalte. Cornul mic care iese printre cele zece coarne ale acestei fiare a fost interpretat de mulți teologi ca fiind o prefigurare a Antihristului. Interpretarea acestui pasaj variază, însă, în funcție de diferitele perspective teologice.

2. **Capitolul 11**: Acest capitol conține o descriere detaliată a conflictelor dintre regatele din orientul apropiat în timpul perioadei elenistice. În versetele 36-45, se vorbește despre un „rege” care se ridică împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său. Acest „rege” este identificat de mulți interpreți cu Antihristul sau cu o autoritate înșelătoare care se va ridica în viitor. Interpretările acestor pasaje pot varia în funcție de tradiția teologică și de contextul cultural al interpretului.

O scurtă descriere a regatelor menționate în Cartea lui Daniel **Regatele din viziunea lui Daniel**: Cartea lui Daniel descrie patru regate succesive care sunt reprezentate simbolic de patru fiare în viziunea lui Daniel. Aceste regate sunt identificate în mod tradițional ca fiind Babilonia, Medo-Persia, Grecia și Roma.

Babilonia: Este primul regat menționat în viziunea lui Daniel și este descris ca fiind o fiară cu aripi de vultur. Babilonia a fost un imperiu puternic în Antichitate, cunoscut pentru orașul său capitală, Babilonul. Medo-Persia: A doua fiară din viziune este descrisă ca fiind un urs ridicându-se pe unul din părțile sale. Acest regat combinat a fost format prin unirea regatelor Mediei și Persiei și a dominat o mare parte din Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Grecia: A treia fiară este descrisă ca fiind un leopard cu patru aripi de pasăre pe spate și patru capete. Acest regat este asociat cu imperiul elenistic, care a fost condus de Alexandru cel Mare și a fost împărțit între generalii săi după moartea sa. Roma: A patra fiară este descrisă ca fiind groaznică și foarte puternică, având zece coarne și un corn mic care se ridică în locul a trei coarne. Acest regat este adesea asociat cu Imperiul Roman, care a fost extrem de influent în lumea antică.

Despre Nemrod Nemrod este o figură menționată în Geneza, nu în Cartea lui Daniel. El este descris ca fiind un puternic vânător înaintea lui Dumnezeu și ca fondator al Babilonului și al altor orașe importante din Mesopotamia. În tradiția iudaică și creștină, Nemrod este adesea considerat ca fiind un simbol al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu și al idolatriei. El este adesea asociat cu construirea Turnului Babel și cu încercarea oamenilor de a se ridica împotriva lui Dumnezeu. Interpretările legate de regatele menționate în Cartea lui Daniel și asocierea cu Uniunea Europeană pot varia în funcție de perspectivele teologice și politice. Totuși, unele asocieri și analogii au fost făcute de unii comentatori religioși și politicieni.

Roma și Imperiul European A patra fiară din viziunea lui Daniel, care este asociată cu Imperiul Roman, are o legătură simbolică cu Europa modernă sau cu Uniunea Europeană. Această asociere se datorează faptului că Roma a fost unul dintre cele mai influente imperii din istorie și că Europa a fost o bază principală pentru răspândirea civilizației romane și a creștinismului.

Nemrod și ideea unei guvernări mondiale În tradiția creștină, Nemrod este privit ca o figură care a încercat să construiască un imperiu mondial prin puterea și voința umană, în loc să se supună voinței lui Dumnezeu.

Asocierea cu Uniunea Europeană Care este diferența între Nemrod și ideile despre guvernarea mondială sau versus integrarea politică a Uniunii Europene? Babilonul, ca oraș antic, a fost simbolul puterii și prosperității în lumea antică. A fost, de asemenea, un centru al idolatriei și al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, în conformitate cu interpretările biblice. Simbolurile și trăsăturile lui Nemrod și ale Babilonului pot fi paralele cu anumite aspecte ale Uniunii Europene sau ale instituțiilor sale. Aceste conexiuni sunt adesea făcute în contextul unei critici politice sau religioase a Uniunii Europene. Sintetizând, Bruxellesul poate fi văzut ca un centru al puterii politice și administrative care se aseamănă cu Babilonul în tradiția biblică?

Asocierea cu al Treilea Reich al lui Hitler În timpul celui de-al Treilea Reich al lui Adolf Hitler în Germania, au fost făcute diverse asocieri între regimul nazist și simbolismul biblic și istoric. Hitler și naziștii au folosit simboluri și mituri din istoria și religia germană, precum și elemente ale culturii clasice, pentru a-și legitima și promova ideologiile lor imperialiste. Hitler a fost văzut ca o figură „nemrodică” sau ca un „antihrist” în sensul că a încercat să construiască un imperiu mondial prin forță și să subjugheze alte națiuni și popoare. În discursurile și propaganda sa, Hitler a folosit termeni și simboluri care aminteau de o reînviere a gloriei imperiului german și de o dominare mondială a „arieratului arian”.

Această ideologie expansionistă și supremacistă a fost asociată cu concepte de superioritate rasială și cu un mesianism politic. Includerea celui de-al Treilea Reich în discuție aduce o perspectivă suplimentară asupra modului în care simbolurile și miturile pot fi folosite în scopuri politice și ideologice și ne ajută să înțelegem complexitatea interpretărilor istorice și religioase.

Despre Galerius, Împărarul Roman care a încercat să oprească expansiunea fiarei și să schimbe denumirea imperiului precum și politica expansionistă. Galerius a fost un împărat roman care a jucat un rol important în istoria târzie a Imperiului Roman. El a fost unul dintre cei patru împărați care au condus în cadrul sistemului tetrarhic instaurat de împăratul Dioclețian, care a împărțit imperiul în două părți: partea de răsărit și partea de apus, fiecare fiind condusă de un împărat senior și de un împărat junior. Galerius a devenit împăratul răsăritului în 305 d.Hr., iar după ce Dioclețian și Maximian care au abdicat în 305, el și Constantin cel Mare au devenit împărații seniori ai Imperiului Roman.

Edictul de la Serdica ✟

Totuși, un aspect interesant al domniei lui Galerius este încercarea sa de a schimba politica expansionistă și de a opri expansiunea fiarei numite Imperiul Roman, cel puțin în anumite direcții. El a emis un edict în 311 d.Hr., cunoscut sub numele de Edictul de la Serdica, care a pus capăt persecuției creștinilor și a recunoscut creștinismul ca o religie legală în imperiu. Acest edict a fost semnalul începutului sfârșitului persecuțiilor împotriva creștinilor și a marcat o schimbare semnificativă în politicile religioase ale Imperiului Roman.

✟ Lupta cu Fiara ROMA ✟

Galerius s-a născut în anul 250 d.Hr. în localitatea Felix Romuliana, situată în provincia Moesia Superior, care se afla în nordul regiunii Balcanice, în ceea ce este astăzi Serbia. Felix Romuliana a fost fondată de împăratul roman Galerius și a fost numită după numele său complet, Gaius Galerius Valerius Maximianus. Acest oraș a fost inițial conceput ca o reședință regală și a servit ca unul dintre centrele de putere ale imperiului în timpul domniei lui Galerius.

GALERIUS ✟

Vezi mai multe despre un eveniment în ✟ Memoria rebelului ieșit din munții Vechii Europe 🐑 Ciobanul ajuns Împărat 🐑 care a vrut să șteargă până și amintirea Romei ✟

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com