Îngerii decăzuți ✟

✞ Sanctuarul de la Parța ✞
HYPERBOREA ICXCNIKA

Îngerii decăzuți ✟

S a n c t u a r u l ✞

Cine sunt îngerii decăzuți ✟

Îngerii căzuți sunt o parte a mitologiei și tradițiilor religioase, în special în contextul creștinismului și al iudaismului. Aceștia sunt îngeri care au fost la început entități divine, dar care au căzut din harul divin și au devenit rebeli împotriva lui Dumnezeu sau a forțelor divine.

Potrivit unor interpretări ale Bibliei și altor texte religioase, unii dintre acești îngeri căzuți sunt Lucifer (sau Satana): Este considerat cel mai cunoscut înger căzut, descris inițial ca un înger strălucitor și frumos, dar care a căzut din grațiile lui Dumnezeu din cauza mândriei și dorinței de a fi egal cu Dumnezeu. A devenit cunoscut ca Satana sau Diavolul.

Mamona: Unele tradiții consideră că Mamona este un înger căzut asociat cu lăcomia și iubirea de bani. El este menționat în Biblie în contextul învățăturilor lui Isus despre stăpânirea asupra banilor și a bunurilor materiale.

Azazel / Belzebul: În tradiția iudaică și apocrifă, Azazel este un înger căzut care este asociat cu ideea de a învăța oamenii tehnici interzise și cu influența negativă asupra umanității. Belzebul (Beelzebub): În tradiția creștină, Belzebul este adesea asociat cu Satana sau Diavolul și este descris ca un înger căzut care conduce o armată de demoni.

Despre Lucifer sau Satana

Isaia 14:12-15 (Isaia) „Cum ai căzut din cer, Luceafărul, fiul dimineții! Cum ai fost doborât la pământ, tu, care loveai neamurile! Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, deasupra stelelor lui Dumnezeu îmi voi întemeia tronul și îmi voi așeza scaunul în adâncul mării, deasupra norilor îl voi semăna pe cel Preaînalt.’ Totuși, tu ai fost doborât în locuința morților, în cele mai adânci adâncuri.”

Despre Belzebul sau Beelzebub

Matei 12:24-26 (Matei) „Dar fariseii, auzind aceasta, ziceau: «Acesta nu izgonește demonii decât cu ajutorul lui Beelzebul, conducătorul demonilor.» Iar Isus, știind gândurile lor, le-a zis: «Orice împărăție care se ceartă cu ea însăși se pustiește și orice cetate sau casă care se ceartă cu ea însăși nu va putea să rămână în picioare. Dacă, deci, Satan izgonește pe Satan, el se ceartă cu el însuși; cum va rămâne în picioare împărăția lui?

Despre Lupta împotriva Puterilor întunericului

Efeseni 6:12 (Efeseni) „Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânilor întunericului acestei lumi, împotriva duhurilor răutății în locurile cerești.” 2 Corinteni 11:14 (2 Corinteni) „Și nu este de mirare, pentru că însuși Satan se preface în înger de lumină.”

Acestea sunt doar câteva exemple din Biblie care fac referire la ✟ îngeri căzuți ✟ sau la influența puterilor întunericului. Interpretarea acestor pasaje poate varia în funcție de tradiția religioasă și de interpretarea individuală a textului. Acești îngeri căzuți sunt adesea văzuți ca simboluri ale păcatului, rebeliunii și răului. În multe opere de artă, literatură și cultură populară, ei sunt reprezentați ca figuri malefice, luptând împotriva binelui și influențând negativ omenirea.

Această lume dominată de forțe celeste (zei, titani, uriași și monștri) de dimensiuni și puteri pe care niciun om nu le poate înțelege și nici stăpâni, a rămas astăzi doar o amintire ce abia mai răzbate vremurilor dar ne rămâne prima formă de credință din Europa

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com