Întemeietorii orașelor [ 6.500 î.Hr. ]

Construim de mii de ani...

Astăzi despre Cucutenieni,
dezvoltatorii primelor așezări
cu caracteristici de orașe din Europa…

Cultura Cucuteni-Tripolie este una din cele mai timpurii civilizaţii din Europa, care s-a constituit cu cîteva secole înainte de apariţia aşezărilor umane în Mesopotamia şi Egiptul Antic. Denumirea provine de la localităţile în preajma cărora au fost descoperite pentru prima dată vestigii ale acesteia (Cucuteni un sat din apropierea Iaşului (România) şi Tripolie – localitate din Ucraina).

Perioada neolitică (epoca neolitică: 9500 î.Hr. – epoca metalelor * HALLSTATT) este una din epocile preistoriei în care agricultorii şi crescătorii de animale i-au înlocuit pe vînători şi culegători. Are loc trecerea la modul de viaţă sedentar şi îşi fac apariţia primele localităţi, primele meşteşuguri…

Pornind de la importanţa schimbărilor survenite, istoricii numesc această transformare „revoluţie neolitică”. „Revoluţia neolitică” a cuprins vaste teritorii, dînd naştere primilor civilizații umane. În Europa, potrivit datelor arheologice, „revoluţia neolitică” începe la finele mileniului al VI-lea – începutul mileniului al V-lea î.Hr.

Civilizaţia Cucuteni era una protourbană cu „oraşe” cu o suprafaţă destul de mare (cîteva zeci de hectare iar în unele cazuri 200 – 450 ha), fiind uneori întărite cu valuri de pămînt şi şanţuri. „Oraşele” aveau o populaţie numeroasă, ajungînd pînă la 20 000 de persoane. Aşezările erau construite pe locuri mai mult sau mai puţin dominante în apropierea unor surse de apă. Ei locuiau în case dreptunghiulare cu o suprafaţă mare ( între 40 şi 100 mp, dar nu lipsesc şi cele care ating 350 mp) construite dintr-o carcasă de lemn, cu pereţii împletiţi din nuiele şi unşi cu lut, prevăzute cu instalaţii pentru încălzire şi pentru pregătire hranei… 360 ° cum arătau casele cucutenienilor:
[fts_facebook type=album_photos id=100000641889893 posts=3 album_id=1043814062424129 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=1px hide_date_likes_comments=no center_container=yes]

Sintetizând, construim de mii de ani…

Locuinţele aveau unu sau două niveluri… fiind împărţite în mai multe încăperi. Meşteşugurile deţineau un loc important. Oamenii acelor timpuri confecţionau mai multe tipuri de obiecte din silex, piatră, os, corn, lut, scoică şi aramă. În calitate de unelte de muncă ei utilizau secera, sfredelul, frecătoarea, brăzdarul, săpăliga.

Un grad înalt de dezvoltare a atins prelucrarea ceramicii. Vasele cucuteniene sînt de diferite forme şi foarte frumos ornamentate cu desene în culori. Pentru a o face mai rezistentă, olarii ardeau ceramica în cuptoare speciale…

Culorile predominante pe ceramica Cucuteni sînt roşul, albul şi negrul. Cucutenienii practicau metalurgia şi cunoşteau tehnica obţinerii şi prelucrării aramei, din care se confecționau cuţite, sule, ace, iar mai tîrziu seceri, topoare, pumnale, obiecte de podoabă (mergele, pandantive, brăţări etc.).

Apariţia agriculturii şi meşteşugurilor, viaţa în sate sau oraşe presupune existenţa unei organizări a comunităţii sub autoritatea şefului şi a consiliului celor înţelepţi. Sporeşte rolul femeii. Acest nou mod de viaţă, în societate organizată, implică existenţa unei specializări şi diviziuni a muncii: unii se specializează ca agricultori şi păstori, alţii confecţionează unelte, arme sau vase. Pentru a-şi asigura existenţa mulţi producători sau meşteşugari îşi schimbau surplusul de produse obţinute pe produsele care le lipsesc. Astfel îşi face apariţia trocul. Ca urmare a schimbărilor survenite viaţa devine mai confortabilă…

Surse: moldovenii.md, cimec.ro.

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de companii românești:

CUCUTENI, prima formă de artă din lume!

Potrivit istoricilor, însemnele culturii Cucuteni, o cultură veche de opt milenii, amintesc de ia românească şi acest lucru ar putea fi o dovadă că populaţia care a creat cultura #Cucuteni a purtat cămaşa tradiţională… vezi mai mult 360 ° http://povestea-locurilor.ro/Tinutul-Neamtului #povestealocurilor

Posted by R⊕mania Old Europe on Saturday, June 2, 2018

Construim de mii de ani…

[ susține campania » » » lnkd.in/dpGGq-g ]

@ Cucuteni, Civilizația și Cultura Neamului R⊕mânesc, Brandul de ţară R⊕Mânia, Romania Old Europe, Roots Experience, B2B Strategy

Posted by P⊕vestea Locurilor on Tuesday, November 21, 2017

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.