⭐ AXIS MUNDI ⭐

۩ Pilonul Getic ۩ Blajinii ۩
[ de la începutul lumii ]

⭐ AXIS MUNDI ⭐

⊕ b l a j i n ⊕

Omenos, blând, bun…

Moartea nu este decât o nouă naștere! Ca să te naști acum, trebuie să fii trecut printr-o moarte !
StrăVechea SAR Getie G”ETIC”A * GAEȚIA * izvor blând, blajin ⊕

♦♦♦♦♦♦
În Geția StrăVeche bazele cunoașterii ființei umane se defineau ca ”adevăr ◊” : orice stare de fapt materială din UniVers îi corespunde o manifestare spirituală și orice stare de fapt spirituală din UniVers primește la un moment dat manifestare în lumea materială! Pilon Getic ⊕

♦♦♦♦♦♦
Întreaga evoluție a umanității, biologică și mai apoi social-istorică stă vie ilustrată ca bază a acestui principiu de mai sus ! Scopul este de cunoaștere a resorturilor spirituale ale umanității , pentru a cunoaște partea exterioară a materiei impunem eforturi susținute de perfecționare a structurilor noastre sufletești și spirituale, totul pentru a conștientiza și responsabiliza cu demnitate și aptitudine relația omului cu lumea spirituală … ⊕

♦♦♦♦♦♦
Geții vedeau necesară cunoașterea de Ssine și înțelegerea coerentă a lumilor interioare, telurice și cosmice . Get beget în cuGet Dacia ”Mu” oMUl apare în cultura G ETICĂ ca și Ființă Dublă, cu enigmă cosmică și terestră. Însuși alcătuirea cuvântului Getica de exemplu: de origine Getica fără pre/sufix G etic A reprezintă rădăcina ETIC adică știința care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și al condiției umane , din perspectiva principiilor morale, și cu rolul acestora în viața socială … OmuL / umAN / O fiind ființat ca cerc unde cercul reprezintă Divinitatea, este UniVers, pornește și se reîntoarce, primenește… iar L este lumina infinită , iar alți o atribuie constelației Lira, de unde și Orfeu pe meleagurile noastre cu Lira sa , MU fiind rădăcina echivalent uman … um / mu an – Care are dragoste față de oameni, omenos, blând, bun. Aceste cuvinte vin din cele mai îndepărtate vremuri și încă nu au dispărut … AN ultima legătură cu vechea și străbuna Sar Geție , vezi Țara Lui AN, țara luanei etc … Vechii Părinți, terraformatori aici pe Urantia! ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

♦♦♦♦♦♦
O altă știință a geților prin pilonul informațional și enerGetic era ”era ” e-ra , era , ev evaluată ca perioadă de timp , timpul , era , an , care dezvoltă mai multe sub puncte . Unul este ”RA țiunea” de a ” fi ” înlănțuită în timp și spațiu aparținând lumii SenSibile … ANUL LUNA ORA MIN UT SECundă și continuitatea LeMUriANa , HiperbOREII , pelasgo-geții…

Misiunea principală a Înțelepților geții ”era” să prezinte misterele Soarelui / Nu pe cele ale Soarelui fizic , exterior , ci pe cele ale Soarelui real ,care consistă din ființe spirituale, cese deservesc de Soarele fizic , în același mod în care oamenii se folosesc de Pământ. A percepe și a releva secretele și misterele Soarelui era misiunea marilor Înțelepți și Oracoli ai Soarelui care de-a lungul timpului a purtat diferite nume, cele mai apropiate fiind: Hestia, Dochia , Ama , Or , RăMân , Neu , Bisto , Zamol , SamosSa etc … și celelalte regate ale plantelor , animalelor, cristalelor, apelor, norilor etc … zâne, crai, crăiese, sânziene etc … ⊕

♦♦♦♦♦♦
Însuși cultul getic solar sau ”solaer” reprezintă Calea spirituală și se referă la cunoașterea de valorificare concretă a forțelor de iubire , foarte necesară în aceste ere în care oamenii își manifestă dezbinarea atât la nivel individual cât și de grup! ⊕

♦♦♦♦♦♦
În LeGeea Getica se constatase la acel timp problema materialismului , această era urmarea , eliminarea niveluilui spiritual-divin din cunoaștere prin contestarea existenței acestuia în UniVers , ceea ce a făcut să se înțeleagă căci tragedia materialismului este chiar faptul că nu poate înțelege ce este materia .⊕

♦♦♦♦♦♦
Este bine cunoscut căci geții se credeau ”Nemuritori”. Ei au subliniat această nemurire prin prisma și modul S al sufletului . După ce a trecut prin poarta morții , oMUl are anumite experiențe specifice . Prima experiență ar fii sentimentul de expandare, apoi primește o altă percepție a stărilor , lucrurilor . În lumea materială totul are locul sau bine stabilit, în noua lume ființa umană este în interiorul lucrurilor , într-o stare de dilatare .

♦♦♦♦♦♦
A două experiență pe care oMUl o are după pragul morți , constă în apariția unui tablou al vieții care tocmai s-a scurs , care arată evenimentele într-o amintire vastă , fiind că o retrospectivă a vieții care tocmai a trecut .

♦♦♦♦♦♦
Corpul eteric este al doilea organism al entităţii omeneşti. El formează baza vieţii trupului fizic. Astfel corpul eteric părăsește corpul astral în care trăiește Eul , Eu sunt ceea ce sunt . Din acest moment corpul eteric devine un cadavru eteric , dar fructul ultimei vieți va fii purtat mai departe de corpul astral și Eul .

♦♦♦♦♦♦
A treia experiență este dezobișnuirea sufletului de viața / experiența terestră , iar corpul astral aici , în această perioadă își purifică toate pasiunile sau dorințele pe care oMUl le-a avut la sfârșitul vieți . În final se păstrază doar esență astrală sau fructul și corpul astral se disipă în lumea astrală . Deabia acum ființa umană intră în lumea spirituală de unde bineînțeles se pregătește pentru o nouă vieață viitoare . Ea va trăi în lumea spirituală evenimentele cu persoanele din această lume până când va fii nevoie de ea pe Pământ sau în alte lumi . ⊕ Vieața în lumea spirituală evoluează continuu, evenimentele viitoare sunt plăsmuite cu ajutorul celor trecute. Daniel MIHAI

Poetul Marțial, într-una din epigramele sale, îi scria lui Marcellin: „Soldat Marcellin, tu pleci acum, ca să iei pe umerii tăi cerul de nord al hiperboreilor şi astrele Polului Getic, care abia se mişcă.” Poetul grec Pindar, citându-l pe Phrenicos din Heracleea, scria despre dacii de la nordul Dunării: „Hiperboreii locuiesc în părţile îndepărtate lângă templul lui Apolo. Ei sunt cu totul nedeprinși la război și se trag, după cum spun tradiţiile, din neamul titanilor celor vechi.”

360 °

Copacii Giganți
♰ din Biblie ♰

Legenda Blajinilor
legătura dintre
om și divinitate
Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com