Limba străveche a dacilor

Latina se trage din limba dacilor
🏹 GETÆ

Limba străveche a dacilor

Poporul veşnic… !

… N-a pierit nici o limbă a Dacilor, pentru că ei n-au avut o altă limbă proprie, care să fie înlocuită prin limba romanilor şi n-au avut o astfel de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia întâi limba Romanilor care era o forma literară a limbii Daciei, iar mai târziu limba italiană; aceeaşi limbă a Dacilor, dusă în Franţa a ajuns întâi limba Galilor, iar cu timpul limba franceză; în Spania ea a devenit întai limba iberilor, iar cu timpul limba spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba noastră românească.” I. Al. Brătescu-Voineşti – 1942

Virchow – 1874: “Celţii ‪‎geţi‬ care alcătuiră ceea ce azi numirăm ‪‎Franța…‬ veniră aici din zona Mării Negre, urcând în susul Dunării.” Dionisie-Areopagitul – sec. I d.Hr.: „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară care se întindea din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până dincolo de Scandinavia […] Ţara imensă a dacilor.” (Fontes, I, p. 529) Per Olof Ekström – scriitor suedez: “Limba română este o limbă-cheie, care a influențat în mare parte toate limbile Europei.” Cronicile spaniolilor – 25, p. 179: „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor.” Carolus Lundius – Cronica ducilor de Normandia: „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice.”

Cuvântul cheie al creației… CHIU

Bonaventura Vulcanius din Bruges, De literis et lingua getarum sive gothorum, 1597: “Geții au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin. Geții cântau, însoțindu-le din fluier, faptele săvârșite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai târziu. Nu pot să trec sub tăcere, faptul că întotdeauna am fost admiratorul, mai mult decât al tuturor, al acestui nume prin excelenţă nobil al unui neam, care crede din adâncul inimii lui în nemurirea sufletelor, căci după judecata mea, condamnând puternic moartea, ei capătă un curaj neţărmurit de a înfăptui orice; după cum se vede, neamul geţilor s-a ivit aşa dintotdeauna de la natură, el a fost şi este un popor cu totul aparte şi veşnic.”

360 ° CHIU, cel mai vechi cuvânt românesc

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com