Dansatoarea de la Cîrniceni

Cultura și Civilizația CUCUTENI ❤️💛💙
Magazin Istoric NEOLITIC

Dansatoarea de la Cîrniceni

Cultura și Civilizația CUCUTENI

Magazin Istoric, Anul XX, Nr. 3 (228), Martie 1986.

În nr. 12/1985. revista noastră a adresat elevilor pasionați de istorie şi profesorilor lor invitația de a ne scrie despre activitatea cercurilor de istorie din şcoli, despre noutăţile descoperite de Prof. Iulian Grădinaru, de la Şcoala generală Țigănași, județul Iaşi, ne relatează despre preocupările cercului de istorie şi arheologie “Tinerii arheologi”, al cărui îndrumător este.

Înființat in 1980, cercul a iniţiat mai multe actiuni menite să contribuie la deplatarea unor noi puncte de interes arheologic situate pe raza aşezării noastre, în bazinul Jiiței inferioare, la 20 km de Iaşi. In colaborare cu specialiştii din cadrul Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenepol din Iaşi şi cu participarea nemijlocită a elevilor noştri am deschis primul şantier arheologic în punctul numit Holm de pe raza satului Cîrniceni. Sub indrumarea dr. Vasile Chirica, de la amintitul institut, elevii au scos la lumină o locuinţă neolitică de tip cucutenian.

Cea mai de pret descoperire a elevilor arheologi o constituie piesa numită “Dansatoarea de la Cîrniceni”, aflată azi în colecţille Institutului A.D. Xenopol”. Este vorba de o amforetă (în imagine), cu patru preeminențe, pictata biocrom. Pe una din laturile ei se află conturul stilizat al unei femei dansând, asociat cu un motiv vegetal (ramură sau spic), fiind probabil vorba de o reprezentare a unul dans magic închinat ciclului anual al renașterii naturii. Piesa respectivă constituie, până în prezent, un unicat al arheologiei din țara noastră. Cercul elevilor arheologi din Cîrniceni colaborează, de asemenea, cu Muzeul național de Istorie din Bucureşti, cu Muzeul de istorie al Moldovel şi cu Seminarul de arheologie al Universitățil, ALI. Cuza din Iaşi. Un al doilea şantier arheologie a fost deschis în punctul “Şcoala Veche”, unde a fost cercetată o locuință de tip Horodistea-Erbiceni, din perioada de trecere la epoca bronzului. În 1983, elevii din Cîrniceni au organizat primul simpozion al pionierilor iubitori de istorie şi arheologie din Judeţul Iasi.

Mulțumim revistei Magazin Istoric pentru sprijinul acordat in a ne lărgi sfera corespondențelor pe care le purtăm cu alți elevi din ţară pasionaţi de istorie şi arheologie, despre ale căror realizări am citit cu interes în paginile revistei ❤️💛💙

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com