Cingălău

Legenda versificată a uriaşilor...
Maramureș

Cingălău

Cetatea Cingălăului

Legenda versificată a uriaşilor care au locuit înaintea noastră Ţara Maramureşului e captivantă, te fură de la primul pînă la ultimul rînd… Cetatea Cingălăului este o creaţie scrisă în stihuri populare de profesorul Ion Biltiu-Dancus (1892-1952), pierdută după moartea autorului şi regăsită în urmă cu 2 decenii de cunoscutul folclorist maramureşean Pamfil Biltiu.

Nicicând învins…

Ştiindu-şi ursita, aceea de a întemeia un nou neam care să stăpînească văile şi codrii Maramureşului, cei doi aşteaptă ca pe jar sosirea piticilor conduşi de căpetenia Turda Robonban. Când într-o zi uriaşa Rozalina se întoarce de pe malul Izei cu poala rochiei plină de făpturi minuscule culese de prin iarbă nu-şi putea imagina cât de aproape se afla de soroc. Doar bătrânul Cingălău a înţeles într-o clipă că i-a sosit vremea. Toată suflarea, cu mic cu mare, s-a pregătit de nefireasca nuntă dintre degeţelul Robonban şi mândra Ruja-Rujalina, cea atât de înaltă, că putea ţine pe umeri cerul. O Cântare a Cântărilor Maramureşeană…

Si din tot neamul viteaz,
Cu cap mic, la minte treaz,

La trup ca munţii cei ‘nalţi,
Sezînd pe vîrf de Carpaţi,

Toţi piereau, fraţi după fraţi,
Nefiind de vremi iertaţi.

Şi din tot neamul cel stins
Ce n-a fost nicicând învins…

Numa’ unul uriaş
Mai rămase ca urmaş.

Un moşneag ce dăinuia,
Mai bătrîn decît vremea,

“Cingălău” se poreclea.
Mîndră fetiţă avea,

Ca bradul de mititea,
Rozalina se numea.

Cingălău tot stăpînea,
Pînă unde se vedea.
Toată Mara şi Iza,
Tot Vişeul şi Tisa.

360 ° Descoperă
HYPERBOREA

Uriașul din Cheile Tăii

O adevărată confluenţă a legendelor… 360 ° povestea-locurilor.ro/Cheile-TAII… un traseu străvechi * secunda 56

Posted by R⊕mania Old Europe on Wednesday, May 16, 2018

Written by p⊕vestea

Vacanțe la sfârșit de săptămână.

Website: http://povestea-locurilor.ro