Esența unui neam

... neamul românesc
[ c i r c u i t e ]

Esența unui neam

360 °

De la Coloana Infinitului
la Hobița prin Tismana…
spre esența neamului românesc!

Esența unui neam își are obârșia în glia strămoșească în care s-a format încă din primele genuni ale celor mai îndepărtate timpuri. Printre cele mai de vază aptitudini ale unui norod, se remarcă tradiția artistică prin care își manifestă ideile, simțirile și viziunea sa proprie, caracteristică specificului etnic cultural din care provine.

Neamul românesc se deosebește în mod esențial prin măiestria cu care reușește să imprime lemnului o parte din ființa sa cugetătoare și îndeosebi legătura sa cu sacrul. Și dacă tot veni vorba despre lucruri sfinte, este fapt de la sine înțeles că trebuie să-i dăm țăranului locul său de merit în cadrul peisajului cultural pitoresc.

Un asemenea exemplu reprezentativ culturii noastre, găsim în nobila persoană a marelui artist Constantin Brâncuși, căruia îi rămânem profund recunoscători pentru extraordinara moștenire culturală pe care ne-a lăsat-o drept mărturie. Ca o veritabilă troiță a neamului românesc se distinge impunătoarea coloană a infinitului, un măreț monument ce străpunge parcă albastrul văzduhului gorjean, săvârșind în mod tainic legătura dintre cer și pământ, ca o dragoste și-un dor nestins pentru cele divine.

360 °

Acasă la Brâncuși, Hobița.
Troița Neamului Românesc.
Primul manuscris cu dată sigură scris în România, Tismana:

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com