Esența unui neam

... neamul românesc
[ de la începutul lumii ]

Esența unui neam

360 °

De la Coloana Infinitului
la Hobița prin Tismana…
spre esența neamului românesc!

Esența unui neam își are obârșia în glia strămoșească în care s-a format încă din primele genuni ale celor mai îndepărtate timpuri. Printre cele mai de vază aptitudini ale unui norod, se remarcă tradiția artistică prin care își manifestă ideile, simțirile și viziunea sa proprie, caracteristică specificului etnic cultural din care provine.

Neamul românesc se deosebește în mod esențial prin măiestria cu care reușește să imprime lemnului o parte din ființa sa cugetătoare și îndeosebi legătura sa cu sacrul. Și dacă tot veni vorba despre lucruri sfinte, este fapt de la sine înțeles că trebuie să-i dăm țăranului locul său de merit în cadrul peisajului cultural pitoresc.

Un asemenea exemplu reprezentativ culturii noastre, găsim în nobila persoană a marelui artist Constantin Brâncuși, căruia îi rămânem profund recunoscători pentru extraordinara moștenire culturală pe care ne-a lăsat-o drept mărturie. Ca o veritabilă troiță a neamului românesc se distinge impunătoarea coloană a infinitului, un măreț monument ce străpunge parcă albastrul văzduhului gorjean, săvârșind în mod tainic legătura dintre cer și pământ, ca o dragoste și-un dor nestins pentru cele divine.

360 °

Acasă la Brâncuși, Hobița.
Troița Neamului Românesc.
Primul manuscris cu dată sigură scris în România, Tismana:

Written by Daniel ROȘCA

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de români pentru a elimina „greaua moştenire“. România este pe ultimul loc în Europa d.p.d.v. al ponderii în PIB a turismului. Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia… Despre strategie în turism. Viziunea noastră despre noul brand de țară / de turism: R⊕MANIA 8500 Donăm conceptul statului Român.

Website: http://b2b-strategy.ro