Mănăstirea Căldărușani

* o p⊕veste din 1637
ICXCNIKA Muntenia

Mănăstirea Căldărușani

Sihăstria Căldărușani

O p⊕veste din 1637

Mănăstirea Căldărușani a fost ctitorită în 1638 de Matei Basarab (1632-1654). Dintr-un hrisov din anul 1615, emis de cancelaria voievodului Radu Mihnea, reiese că la Căldărușani exista o sihăstrie înainte de 1637. Biserica mănăstirii Căldărușani poartă amprenta Mănăstirii Dealu.

Mănăstirea Căldărușani este una dintre cele mai mari și vechi mănăstiri ortodoxe din Muntenia. Aflată pe malul lacului Căldărușani, mănăstirea a fost zidită între anii 1637-1638, fiind înzestrată cu multe daruri de către domnitorul Matei Basarab.

Când a despicat pentru întâia oară liniştea milenară a codrului Vlăsia, glasul clopotelor de la Mănăstirea Căldăruşani, vestind începutul slujbelor de laudă lui Dumnezeu, rămâne încă acoperit de vălul uitării. Documentele nu ne aduc ştiri despre începutul unei aşezări monahale aici, decât de la începutul secolului al XVII-lea.

Tradiţia, însă, aşternută în scris cu mai bine de două secole în urmă, pe la 1780, de monahul Casian Cernicanul, aminteşte de existenţa unui schit de lemn, o aşezare pustni-cească, peste care trecutele vremi îşi puseseră puternic amprenta, înainte de a se zidi actuala mănăstire de domnitorul Matei Basarab. Voievodul ar fi găsit acest loc cu prilejul unui conflict militar avut cu domnul Moldovei, Vasile Lupu, în jurul anului 1636. Confruntarea militară s-a desfăşurat de fapt în realitate în toamna anului 1637. Făcând un popas cu armata în codrul Vlăsiei, înainte de a se întâlni cele două oştiri, domnitorul cu câţiva oşteni a pornit să vâneze fiare sălbatice.

Depărtându-se de tabără, ca la două-trei ceasuri în pădurea seculară, s-a înfundat în Ostrov şi uitându-se încoace si încolo a văzut o bisericuţă mică de lemn şi foarte dărăpănată din pricina vechimii, şi tot minunându-se şi privind pe lângă dânsa, a văzut pe un biet bătrân, care era stareţul. Intrând în vorbă cu el, Vodă a aflat că-l chema Partenie şi mai avea 8 ucenici.

Matei Basarab fiind impresionat de buna lor vieţuire şi de frumuseţea locului le-a făgăduit că, dacă se va întoarce victorios din luptă, le va înnoi mănăstirea. În vremea Sfântului Stareț de la Cernica, Mănăstirea Căldărușani devine unul din cele mai importante centre de cultură și duhovnicie.

Vezi mai mult 360 °

Locul unde este îngropat capul domnitorului Mihai Viteazul,
… o adevărată necropolă domnească… Mănăstirea Dealu Târgovişte.

[fts_facebook type=album_photos id=100000641889893 posts=6 album_id=1038760162929519 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=5px hide_date_likes_comments=no center_container=yes]
Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com