Parastas pentru Regele Ferdinand I

Nicolae TITULESCU: tot ce fiecare din noi poartă mai bun într’însul...
[ perioada interbelică ]

Parastas pentru Regele Ferdinand I

Duminecă 11 septembrie 1927

Răsăritul soarelui 5:51 Apusul soarelui 18:34 Ziua scade cu 3 minute Ortodox: Cuvioasa Teodora. Catolic: Iacint. Protestant: Gebhard. Ebraic: 14 Ejul 5687. Musulman: 14 Rebi-el-Aver 1346.

1598 – Mihai Viteazul cucerește din nou Nicopolul
1658 – Muntenii cuprind Brașovul
1914 – După victoria strălucită a francezilor pe Marna, armata germană se retrage în desordine spre râul Aisne.

Parastas pentru Regele Ferdinand I la Sofia

Se anunță din Sofia, cu data de 2 septembrie, că în prezența d-lui ministru Bilciurescu, a personalului legației române, precum și a membrilor coloniei române din Sofia, s’a oficiat la biserica română un parastas pentru Regele Ferdinand.

Sesiunea Ligei Națiunilor

În ziua de 5 septembrie 1927 s’a deschis la Geneva a opta adunare a Ligei Națiunilor. În ședința aceasta s’a făcut alegerea biroului. Președinte a fost ales d. Guany, delegatul republicii Uruguay 🇺🇾, vice-președinți d-nii: Scialoja (Italia), Briand (Franța), Chamberlain (Marea Britanie), Stressemann (Germania), Nemours (Haiti), contele Mensdorf (Austria).

Doliul Neamului Românesc

Omagiul Ligei Națiunilor
pentru Regele Ferdinand I

În ședința de deschidere dela 2 Septembrie, a sesiunii actuale a consiliului Societăței Națiunilor, președintele Villegas a exprimat d-lui Titulescu, reprezentantul României, profunda simpatie a Consiliului pentru doliul crud de care a fost lovită națiunea română – Doliul Neamului Românesc – moartea regelui Ferdinand.

Villegas:

Noi nu vom uita, – a declarat d-l Villegas, – că Regele Ferdinand, cu ocazia ultimei sale călătorii în Europa occidentală, a ținut să viziteze sediul Societății Națiunilor și chiar în această sală a rostit cuvinte care mărturiseau dragostea guvernului și țării sale pentru instituțiunea de pace pe care avem onoarea a o servi.

Rog pe d. Nicolae Titulescu să binevoiască a transmite M.S. Regelui Mihai, Înaltului Consiliu de Regență, guvernului și poporului Român asigurarea că – Consiliul împărtășește doliul lor și va păstra respectuos amintirea unui mare prieten al Societății Națiunilor.”

D. ministru Nicolae Titulescu a răspuns:

Națiunea română va primi cu emoție și recunoștință mărturia de simpatie pe care consiliul Societății Națiunilor i-o adresează cu ocazia crudului doliu ce încearcă M.S. Regele Ferdinand, a cărui însușire dominantă era înțelegerea, și-a dat bine seama că în definitiv Societatea Națiunilor înseamnă o întâlnire a tot ce fiecare din noi poartă mai bun într’însul…

De aceea, devotat păcii, Regele Ferdinand era în chip firesc prietenul instituțiunii care o simbolizează. Am avut tristul privilegiu de a fi ultimul ministru care a prestat jurământul M.S. Regelui Ferdinand, patrusprezece zile înaintea morții sale, și pot să vă spun că s’a interesat cu acest prilej foarte de aproape de lucrările noastre.

În numele M.S. Regelui Mihai, al consiliului de regență și al guvernului român, vă rog să acceptați mulțumirile noastre înduioșate și asigurarea că națiunea română va rămâne credincioasă devizei marelui dispărut: ordinea în pace.” A. Zamfiropol-Crețali

360 °

Ultimele clipe ale regelui
Un rege nou

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com