Basarabia e România

Drepturile istorice ale Românismului asupra Basarabiei
[ perioada interbelică ]

Basarabia e România

Italia a ratificat tratatul cu Basarabia

Dreptul de suveranitate a României asupra Basarabiei

Senatul și Camera române au ținut la 9 Martie ședințe solemne, în care reprezentanții guvernului nostru au comunicat oficial vestea îmbucurătoare, răspândită în ajun de telegrame sosite din Roma, că Italia a ratificat la 8 Martie convenția dela Paris din 28 Octombrie 1920 referitoare la recunoașterea dreptului de suveranitate a României asupra Basarabiei.

D. I. Mitilimeu, minstrul nostru de externe, a spus în cameră că “din punct de vedere românesc chestiunea Basarabiei, este de ani de zile definitiv rezolvată. Hotarul României rămâne același pentru vecie și orice ar putea aduce ziua de mâine, neamul românesc stă straje neadormită a drepturilor sale, a ordinei și a pacei. Tot d. Mitilineu a adăogat că din punct de vedere international, actul are o importanță istorică și decizivă.

Marii noștri aliați, eri Marea Britanie totdeauna mânată de cel mai înalt spirit de dreptate; tot eri generoasa Franță condusă de sentimentul ei de justiție și de neclintita dorință de pace; azi Italia, de care ne leagă atâtea amintiri duioase și sângele latin care curge în vinele noastre, dând pe rând ratificarea lor convenției de la Paris, au stabilit și hotarât că, din punct de vedere internațional, orice contestațiune în privința dreptului nostru de suveranitate asupra Basarabiei este definitiv exclusă.

Declarațiile acestea ale ministrului nostru de externe concretizează în mod lapidar rostul și însemnătatea ratificării efectuate. După ședințele solemne dela Cameră și Senat, s’a făcut o manifestație populară la legația din București a Italiei.

Ministrul plenipotențiar al Italiei, marchizul Durazzo, a răspuns la cuvântările ce i-s’au ținut cu un discurs, în care a spus, între altele: “E ziua reparării unei nedreptăți istorice. De ea rămân legate două nume: al generalului Averescu, șeful guvernului român și întruparea virtuților voastre eroice și al ducelui Mussolini, spirit superior închinat dreptății, care a ținut să consacre justiția drepturilor istorice ale Românismului asupra Basarabiei. Iată pentru ce evenimentul depășește însemnătatea persoanelor.”

Gazeta de Duminică
13 Martie 1927

360 °

Făuritorul ROMÂNIEI MARI

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com