Suveranitatea națională a statelor

Epidemia de ciumă bubonică ♦ 20 martie 1927 ♦

Principalele știri
economice & politice
Gazeta de Duminică

Foto: Contra-Amiralul Bouis (la mijloc) alături de amiralul Gabrielescu (stânga) și comandorul Dragalina (dreapta), salută pământul României de pe bordul vasului contra-amiral “Duguay-Trouin”.

Epidemii

♦ 20 martie 1927 ♦ Ministerul sănătății a fost înștiințat că în Tunisi, la Achache, s’au ivit 13 cazuri de ciumă pulmonară, iar la Los Palmas (insulele Canare) un caz de ciumă bubonică. La Suez s’au declarat 11 cazuri noui de pestă. La Tripolis s’au declarat de asemenea încă două cazuri.

Suveranitatea națională a statelor

Consiliul Societății Națiunilor s’a ocupat la 14 martie de raportul întocmit la Londra de către comitetul de trei, Lordul Cecil, De Brouckere și Titulescu, cu privire la măsurile preventive conform art. 11 din pactul Ligei Națiunilor. Raportul acesta a dat naștere la discuțiuni foarte interesante. D-l Titulescu a făcut mai multe intervențiuni cari interesează în deaproape România; astfel, cum unii din membrii consiliului ceruseră modificarea raportului din Londra, în sensul că anchetele ordonate de consiliu se pot face numai pe baza voinței acestuia, d. Titulescu a combătut acest punct de vedere. D-sa a declarat, că, atâta vreme cât pacea nu este în pericol și se contestă numai exactitatea unor fapte, este inadmisibil ca consiliul să poată ordona anchete pe teritoriul unui Stat fără consimțământul acelui Stat. Aceasta ar fi contrariu suveranității naționale. Punctul de vedere expus de d. Titulescu a fost admis. Pentru mai bună întelegere adăugăm că raportul comitetului de trei privitor la aplicarea art. 11 preconizează întrebuințarea unei proceduri de arbitraj și conciliere în cazul când amenințarea de război nu este iminentă. Când însă primejdia războiului este foarte apropiată, consiliul Ligei Națiunilor se va întruni în termenul cel mai scurt.

Statul recalcitrant

Dacă statul recalcitrant ar persista să comită acte ostile, s’ar putea recurge la o demonstrație navală sau aeriană din partea tuturor Statelor membre ale Ligei Națiunilor. Când însă, cu toare măsurile luate, războiul tot ar izbucni, se va putea ușor trece la executarea rapidă a dispozițiunilor din art. 16 al pactului Ligii Națiunilor, întrucât se va fi determinat precis care este Statul agresor.

O distincție pentru d. Titulescu

O telegramă din Geneva anunță că în ședința de închidere a Consiliului Ligei Națiunilor, d. Titulescu a fost numit pe termen de cinci ani în Consiliul de direcțiune al “Institutului pentru unificarea dreptului”, care funcționează la Roma, sub președenția d-lui Schialoja.

Vizită regală

Săptămâna trecută au sosit în Capitală MM. LL. Regele și Regina Jugoslaviei. Vizita aceasta avea un caracter strict familiar. Regele Alexandru, care n’a văzut de multă vreme pe regalul său socru, a ținut să-l viziteze împreună cu Regina, înaintea plecării în Sicilia a suveranului nostru. Mercuri seara, 16 martie., Regele Alexandru a plecat înapoi la Belgrad, iar Regina Marioara a mai rămas în București.

Convenția Româno – Bulgară

Ministerul de externe din Sofia a numit o comisiune compusă din profesorul Fadenhelt, membrul înaltei curți de Casație Popof și doctor Penacof, care să se pronunțe dacă convenția încheiată cu România trebuie supusă ratificărei Parlamentului. Comisiunea și-a exprimat părerea că această conventie trebuie prezintată Sobraniei, însă, numai după ce guvernul român va accepta ca suma de 230 milioane de lei să fie defalcată acum din valoarea reparațiunilor ce datorează Bulgaria.

Bulgaria plătește

O telegramă din Sofia afirmă că la 22 Martie vor fi depuse la Banca Națională 333.000 lire sterline, reprezentând a treia rată din împrumutul acordat Bulgariei pentru instalarea refugiaților. A patra și ultima rată, reprezentând o sumă egală, va fi depusă la 20 Aprilie anul curent.

Situația din Argentina

Se anunță din Buenos-Ayres că recolta din acest an va fi excepțional de bogată. Va fi, fără îndoială, cea mai bună recoltă din ultimii douăzeci de ani. Valoarea exportațiunilor argentine din luna Ianuarie a întrecut cu 25 la sută pe acea din Ianuarie 1926. Volumul exportațiunilor de cereale e de două ori mai mare ca anul trecut. Statisticile oficiale evaluează suprafața însemânțată cu grâu la 4.310.000 ha., cu 13.000 ha. mai mult decât în anul precedent.

Situația financiară a Franței

Ziarul “Le Matin”, comentând bilanțul politicei financiare a guvernului Poincarè, citează cuvintele guvernatorului Băncei Franței, prin care declara în fața acționarilor Băncii că viitorul poate fi înfătișat cu deplină încredere. Ziarul adaogă: cu toate că cifra încasărilor dela impozite pe luna Februarie nu poate fi stabilită decât peste două-trei zile, din informațiunile primite se constată că rendementul pentru luna de 28 de zile pare a fi foarte satisfăcătoare. Rendementul taxei pe cifra de afaceri depășește prevederile, cu toate că activitatea din cursul lunei Februarie este întodeauna mai scăzută.

Mătasea artificială din SUA & Europa

În cursul anului 1926, producția mătăsei artificiale a crescut în mod simțitor atât în Statele-Unite cât și în Europa. Productia Statelor-Unite, care era de 10.250.000 livre în 1920, a trecut la 51 milioane livre în 1925 și, în 1926, la 61 milioane, reprezentând o valoare de 101 milioane. Actualmente, consumul mătasei artificiale egalează aproape consumul mătasei naturale.

Ratificarea Convenției de către Italia

“Gazeta Oficială” din Roma a publicat la 14 martie decretul prin care se sancționează ratificarea tratatului garantând unirea Basarabiei cu România.

360 °

COVID19 2020
♦ coronavirus update ♦

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.