GOȚI vs GEȚI 💙💛❤

Quod Gothi GETÆ Dicerentur

2.200 î.Hr. 🇷🇴
🏛️ GETÆ 🏛️

Colonia Pelasgilor

🇷🇴 Jacopo Graberg di Hemso >> Mă angajez în această disertație să fac cunoscut faptul că Jordanis sau Giornande, episcop gotic sau mai degrabă ALAN, somnoros sau delirant atunci când a scris, că SCIȚII, sau GOȚII, au ieșit din Scandinavia, pe care a numit-o Scanzia; și, prin urmare, adepții istorici ai acestuia, preferând să copieze gafele altora pentru a nu judeca singuri, au răsturnat BAZA ISTORIEI EUROPENE prin repetarea zvonurilor episcopului de Ravenna, care a susținut că a copiat anumiți autori, care din fericire NICIODATĂ NU AU EXISTAT!

Geții (numiți goți în secolul al III-lea) s-au stabilit în jurul Pontului Euxin 2.200 de ani î.Hr. de unde, după alți 400 de ani, au trecut în Iliria, Grecia și Asia Mică, pe care au ajuns să le populeze în jurul anului 1.500 î.Hr.. O colonie a trecut, sub numele de Pelasgi, din Grecia în Italia și până în Liguria, în jurul anului 1000 î.Hr.. Scandinavia, Germania și o parte a Galiei erau populate de aceiași geți sau goți sau sciți, cu 5 secole înainte de era creștină.

🇮🇹 Jacopo Graberg di Hemso>> Io intraprendo in questa dissertazione di far conoscere che Jordanis o Giornande, vescovo goto o piuttosto ALANO o sonnecchiava o delirava allora quando scrisse, che gli SCITI, ossiano GOTI, uscissero dalla Scandinavia, da lui detta Scanzia; e quindi gli storici seguaci di lui, in preferendo di copiare gli strafalcioni(BUGIE) degli altri a giudicare da per sé stessi, hanno rovesciato la BASE della STORIA EUROPEA con ripetere le dicerie del vescovo ravennate, il quale pretese di aver copiato certi autori, che per ventura non hanno MAI ESISTITO!

🇪🇸 Cronicile spaniolilor (25, p. 179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor.” 🇸🇪 Carolus Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice.” 🇩🇪 Leibniz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor şi ai anglilor.” 🇫🇷 Virchow (Les peuples primitifs de l’Europe): “Celţii care populează Franţa actuală au venit aici de la Marea Neagră urcând în susul Dunării.” 🇮🇹 Carlo Troya, istoric italian (1784-1858): „Niciun popor din cele pe care grecii le numeau barbare, nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică, se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”

🇪🇸 The Spanish Chronicles (25 – p. 179): “The Daco-Getes are considered to be the founders of the Spaniards.” 🇸🇪 Carolus Lundius (The Chronicle of the Dukes of Normandy): “The Daco-Getes are considered to be the founders of the Nordic nations.” 🇩🇪 Leibniz (Collectanea Etymologica): “The Daco-Getes are considered to be the founders of the Teutons through the Saxons and Frisians, of the Dutch and Anglians.” 🇫🇷 Virchow (Les peuples primitifs de l’Europe): “The Celts who inhabit present-day France came here from the Black Sea, ascending the Upper Danube.” 🇮🇹 Carlo Troya (1784 – 1858), Italian historian: “No nation of the ones mentioned by the Greeks as barbarian, has a more certain and more older history like the one of the Getes or Goths. The purpose of my work, Getic or Gothic History, is divided in two parts and one of them shows that the Getes of Zamolxis and of Decebal had been the ancestors of the Goths of Theodoric of the Amals.”

SURSE: Carlo Troya: „Argumente pentru rescrierea istoriei europene – despre arhitectura geto-goților„; Nicolò Zeno: „Despre originea barbarilor care au distrus Imperiul Romei„; „Quod Gothi Getae Dicerentur” Moraru V.G. Ana-Maria. Su la falsita dell’origine SCANDINAVA

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.