HESTIA, Poseidon & ZEUS

Atlas, Cronos şi HYPERION 🔥 HESTIA 🔥
🏹 GETÆ

HESTIA, Poseidon & ZEUS

Zeița regatului Getic

Statornicia pe vetrele lor, a geto-dacilor, încă din vremurile matriarhale. Paradisul PA RA DIS  … de la Soare la Pământ, pe lumină şi energie sacră! FOCUL VETREI SACRE! 

ZA.MOL supremaţia creaţiei şi înţelepciunii minţii omeneşti, ca dovadă fiind faptul că zeii nu aveau reprezentări fizice. Cultul Zamolsian Za mol si an este izvor al Umanității cu bază Ideea de Nemurire. Abioi / Pelasgii / Geții /  Oreii / Galatii / nu cunoşteau moartea, deci nu credeau în Reânviere, care presupune moartea. Nemurirea este văzută la străbuni ca o transcendere, o schimbare a stării de agregare… Nimic nu se pierde, totul se transformă… Au pus inima în gând, cuvânt, faptă și au zeificat baZA unde ba reprezintă sufletul coborât pe ZA… nașterea în trup… ra za… bu cu ra za sa     

Toată lucrarea zeiască, promovată de traci avea ca obiect sacru apa, la gețo-daci se lucra pe elementul foc (piron – în limba greacă). Observaţia că „apa întreţine focul“, nu poate fi străină de învăţătura Kogaionului. Derivatele cuvântului „piron“ grecesc le regăsim astfel: la traci – Pient, la latini – Phides, la greci- Pisti, la geto-daci – Pientia. Astfel la popoarele din noua ordine religioasă se păstrează pienţa şi pioşenia ca fond bun (pien, pienţă – înseamnă credinţă), asfinţirea în sfinţire şi consacrarea în sacralitate.

Focul Sfânt

Hestia este zeița regatului Getic. Hestia este zeița căminului, a vetrei și a focului sfânt KOGA SHE YANNA Pacea Sfântă. Prima Fiică a Moșului Timp și Rheei, zeița fertilității și a maternității care este deseori descrisă fiind trasă de doi lei într-un car, Hestia are ca frați pe Zeus, Poseidon, Demetra, Hera și Hades.

Cu toate că a fost curtată de Apollo și de Poseidon, Hestia a obținut de la Zeus dreptul de a-și păstra virginitatea pentru totdeauna. În plus, Zeus i-a acordat onoruri excepționale: i se închina un cult în toate casele oamenilor și în templele tuturor zeilor. Așa cum căminul domestic era centrul religios al locuințelor umane, Hestia era centrul religios al locuinței divine. Această imobilitate a Hestiei explică faptul că nu a jucat nici un rol în vreo legendă. A rămas un principiu abstract, întruchipând ideea de cămin, nemanifestându-se ca o divinitate personală. 

Focul Vetrei

Numele lui Hestia înseamnă „vatră, șemineu, altar”. De aici și ”bineCuvântatul” FOCUL VETREI Focul Sfânt al Hestiei, atât pe pământ cât și în cer! Mergem pe firul mitului. Așadar Zalmoxis preia învățămintele Marelui Învățător al neamului Getic ZOROASTRU, va merge spre a deschide poarta Cunoașterii … … Zalmoxis folosește învățămintele lui Zoroastru pentru a merge la  Muntele Sacru KoGaIOn pentru a primii legile frumoase, naturale chiar de la Zeița Hestia … …

Zalmoxis ajunge la muntele sacru localizat într-un punct în care câmpul geomagnetic este mai pronunțat, căutând ”templul peisajului” și negăsindu-l apelează din nou la învățătura Marelui Părinte Spiritual ZOROASTRU, care-i luminează calea printr-un ”drum spiritual” și conform unui proces de incantații formulă magică (rostită sau cântată în vederea obținerii unui efect supranatural),  este dus de curenții telurici / canale electromagnetice care străbat suprafața pământului, reușește repet prin incantație să vadă / simtă legătura dintre locurile sacre printr-o geometrie extrem de precisă și anume cea a triunghiurilor.

El ajunge să se întâlnească cu Hestia să primească legile și odată cu ele și Învățătura care se uitase odată cu venirea erei uitării de pe Pământ și anume: Triunghiul este reprezentarea geometrică a naturii, și conceptul de natură întreită, aspectul creator și TAINA Sa care reglează Crearea, Păstrarea și Distrugerea!!! …

Hestia îi vorbește și despre KoGaIOn și de cum acesta este așezat în triunghi dreptunghic cu o eroare de un grad * cu o ipotenuză de 26,50 km sau 265 km sau 2650 km șamd … Tot ea îi spune cum a fost creat acest Templu și în câte puncte:  ”Cel mai înalt munte este Alegoria Universului /  și reprezintă cea mai înalta treaptă a spiritualității. Al doilea este înălțimea sacră, locul unde îți lași inima. Al treilea este muntele conic acolo unde îți jelești moartea, acolo unde îți lași  colierul „… … …

Așadar Hestia îi predă lui Zalmoxis Conceptul Nemuriri sufletului și creațiunea Muntelui Sacru KoGaIOn astfel: ”Și a măsurat Pământul / de trei ori punându-și piciorul pe Pământ / pășind cu pași mari / El în ai cărui trei pași toate creaturile vii își au sălaș / El care singur cu cei trei pași ai săi a măsurat acest colț de trai / întins până departe… În trei pași mari, întinși peste tărâmurile Pământului, Libertății și Vieții”  

*** de unde denotă căci KoGaIOn-ul se află pe 3 munții sacri formând  un triunghi dreptunghic!!! O altă Taină arată cum acest  colț de rai este magnetismul… Zamolxis a învățat  și asta de la Zoroastru și anume : ”Zamolxis se putea ridica pe teritoriul  Muntelui Sacru” !! , se putea ridica în aer de o sarcină – electromagnetică dintr-o piatră, de obicei cuarț sau magnetită … … 

Hestia la învățat pe Zalmoxis cum sa facă legătura rapid cu locul sacru: ”Canalizează energia unor asemenea locuri ale puterii, integrează-te în spiritul locului, care te vor ajuta să eviți emoțiile negative, care te încorsetează, teama, mânia, invidia, frica etc … Atunci vei fii una getule cu ATITUDINEA, cum se zice la noi în neam cu paradisul!” „Pairi daeza” înseamnă ”Incinta Zidita”!

La fel, tot Hestia la învățat pe Zalmoxis Cunoașterea pe care să o reînvie geților … Din KoGaIOn pleacă valorile numerice codificate, geometria, aliniamentele stelare, cu efectele geomagnetice. ELE ERAU PROIECTATE SĂ CORESPUNDĂ CU ȘI SĂ REFLECTE LEGILE PERFECTE ALE NATURII! Așadar soarta sufletului Încarcerat în interiorul unui corp/trup fizic, este legată de cosmosul în care este indisolubil, legate geografia și știința cerurilor. Mare Atenție o legătură nesănătoasă, în timpul imersiunii în lumea materială, nesănătoasa legătura a sufletului cu trupul ar putea reteza aceasta legătură intimă. 

”Cine se aseamănă se adună”

Zalmoxis este cel care dă numele de raman ”Gândul Soarelui” – de la Rama Lemurianul, acestui neam , de la myn= eu , şi ramyn= eul adăpostitor, adică Eul Fetal. Acest lucru se face înlocuindu-se vechiul nume al eu-lui folosit de lemurieni, lomyn sau eul legător. De la eul legător se obţine lumina, lumea, iluminarea, străiluminarea şi lumânarea, ca instrument de dumirire asupra conceptelor care rezultă de aici.

De la eul raman apare ramanitatea, ca ustensilă a Gândului  şi apare rumeneala, ca prosperitate. ”Cine se aseamănă se adună” sau ”Ne înțelegem dacă suntem pe aceiași lungime de unde”, de aici deducem căci străbunii foloseau telepatia, prin discernământ, rațiune, simțire, știință și conștiință… folosindu-se chiar și de simțurile fiziologice văz, auz, gust, miros, pipăit, acestea fiind energiile care se eliberează unei lumii … ”amintește-ți omule că din pământ ai fost făcut și în pământ te vei întoarce!” funcționează doar primar, material, organic, dar ”cine se naște din pământ se întoarce în pământ” și ”cine se naște din duh se întoarce în duh”,

Astfel, după moarte, toate elementele se întorc de unde provin… materia pe care o vedem astăzi este energie, energie condensată, această materie o putem vedea, simți și auzi pentru ca ochiul, simțurile și vederea noastră este pe aceasta frecvență… Legeea getică a rămas aceiași în trăirea continua noastră încă de la începuturile facerii, ne naștem, iubim, murim… deci trăim în toate tainele vieții și ne numim umanitate… sufletul este cel care dă existența trupului prin însuflețire… geții știau căci natura este ca și omul având 4 vârste sau trepte în vieața ciclică: primăvara -copilăria, vara – adolescența, toamna – maturitatea și iarna îmbătrânirea și reintrarea în circuitul vital cum și pământul, apa, aerul și focul, fac totul vizibil în acest ciclu… tot la geți funcționau în trecut prin cele trei legi ale dematerializării, detubării: decorporalizarea care percepe totul în jur ⊕ numita ”cele 40 zile” în care încă duhul își încheie socotelile cu această lume și pregătirea a ceea ce a zămislit el cu gândul, vorba și fapta pe pământ, așezând prin mental sufletul și cea fizică în armonia vieții.

Apoi ajungerea după tunel, când ia contact cu entitatea luminoasă, acolo unde simte că este protejat, iubit etc … și a treia ar fi spaima experienței unde exista o lumină, dar sus pe care nu o pot ajunge și toți au experiențe negative etc … Geții numind aceste 3 fenomene principiul judecății de sine, atunci când sufletul împreuna cu mintea și emoțiile se evaluează în ceea ce a gândit, vorbit și făptuit… …

Daniel MIHAI

🔥 Atlas, Cronos şi HYPERION 🔥

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com