Enisala, o cetate încă vie…

... o continuitate de populare încă din preistorie!
[ locuri de vizitat ]

Enisala, o cetate încă vie…

Din preistorie
până în zilele noastre…

Sculpturile getice descoperite aici, din secolul al IV-lea î.Hr., precum și toporișcele de piatră șlefuită și ceramica arată o continuitate de populare încă din preistorie. Locuirii medievale îi corespund două niveluri de locuire. Primul, anterior construirii fortificației, a fost datat pe baza materialului arheologic la sfârșitul secolului al XIII-lea – începutul secolului al XIV-lea î.Hr. Cel de al doilea nivel corespunde perioadei ridicării zidurilor, deoarece localitatea antică Herakleia, ruinată de Avari și de Slavi în secolul VI, în timp ce fortăreața militară, construită în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe apă și de pe uscat de la Gurile Dunării, a fost reconstruită în sec. XII și XIV.

Pe baza tehnicilor constructive, a materialului arheologic și a realităților istorice s-a emis ipoteza că puterile interesate de ridicarea unei cetăți situată în cadrul sistemului de fortificații din nordul Dobrogei, cu orientare spre mare, pentru controlarea traficului naval, au fost mai întâi bizantinii, apoi în a doua jumătate a secolului al XIV-lea genovezii, care dispuneau de mari sume de bani câștigate din comerț și care erau deținătorii monopolului navigației pe Marea Neagră. Cetăți asemănătoare, cu turnuri poligonale, se mai găsesc și mai la sud de-a lungul coastelor Mării negre, în Bulgaria și Turcia, unde bizantinii și genovezii au stăpânit porturi și orașe.

Zidurile de incintă, turnurile și bastioanele cetății, parțial conservate și restaurate, se păstrează în cea mai mare parte pe o înălțime de 5 – 10m. Atrage atenția, ca element arhitectonic deosebit, bastionul porții principale, de origine orientală, cu arcadă dublă, întâlnită frecvent în evul mediu și utilizată de constructorii bizantini la diverse edificii din Peninsula Balcanică dar și în Țările Române la Cetatea Neamțului, biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș și la bisericile moldovenești ctitorite de Ștefan cel Mare.

O cetate încă vie…

În urma studierii portulanelor din secolele XIII – XIV, localitatea care apare sub numele de Bambolasau Pampoloa fost identificată cu cetatea Enisala. Aceasta a fost pentru prima dată menționată cu numele de Yeni-Saleîn secolul al XV-lea, în cronica lui Sükrüllah. După ce a a aparținut o vreme despotatului Dobrogean, și după acesta, voievodului muntean Mircea cel Bătrân, cetatea a a căzut în 1421 în mâinile Turcilor. Între 1397 – 1418, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cetatea a făcut parte din sistemul defensiv al Țării Românești.

După cucerirea Dobrogei de către turci la 1419 – 1420, aici a fost instalată o garnizoană militară otomană. Ulterior, datorită înaintării stăpânirii turcești dincolo de Gurile Dunării, până la Cetatea Albă și Chilia (1484) și ca urmare a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razim de Marea Neagră, cetatea a fost părăsită. În secolul al XVI-lea, aceasta nu mai corespundea intereselor strategice și economice turcești (otomane).

Ultimul comandant otoman al cetății este Evli Çelebi, menționat în 1651. Ulterior cetatea cade în ruine. În 1741, circa 1600 de familii de Lipoveni se stabilesc în localitățile din jurul cetății, adăugându-se grecilor, românilor, bulgarilor, tătarilor, turcilor și cerchezilor care trăiau deja în zonă.

360 °


Tărâmul ascuns din Dobrogea…
Colonizarea ţărmurilor Mării Negre
Babadag… pământul vechi al Dobrogei.
Surse: historia.ro, Diana Buzoianu Photography & Mircea Bezergheanu.

Enisala

Enisala, o cetate Inca vie

The first sight of Enisala can make any passerby wonder about its history.
With a flourishing city that was part of the Northern Loop of the Silk Road, Enisala was a vibrant place on a commercial route, with a strategic fortress to guard it closely.
Today you can still hear the tales of the merchants in the whispers of the wind and that famous Silk Road is now visited by thousands of birds after a long migration, eager to have a rest and a well deserved break in one of the most beautiful surroundings of the region of Dobrogea in Romania.

La prima vedere a Enisalei gandul te duce la istoria pe care o poartă zidurile acestei cetatii.
Cu un sat înfloritor pe porțiunea care facea parte din bucla nordică a Drumului de Mătase, Enisala era un loc vibrant pe o rută comercială, cu o fortăreață strategică pe un deal calcaros terasat, cu canale de stuf ce duc spre lacurile Babadag si Razelm.
Chiar și azi încă mai puteți auzi poveștile comercianților șoptite în adierea vântului, iar faimosul Drum al Mătăsii este acum vizitat de mii de păsări după o lungă migrație, dornice de odihnă într-una dintre cele mai frumoase regiuni din Dobrogea, România.

Cu profunde multumiri organizatorului Mircea Bezergheanu

Publicată de Diana Buzoianu Photography pe Vineri, 29 iunie 2018

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7529 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://www.patreon.com/PovesteaLocurilor