Valea Sfincşilor

🇷🇴 Valea Hiperboreei 🇷🇴

Pe urmele lui 🇷🇴
P R O M E T E U

… spre P H A R A N X
Urieșii din Valea Sfincşilor

2 6

Între masivele muntoase existente în țara noastră, grupul de munți Parâng, Șureanu, Lotrului deține suprafața cea mai mare. Frumoșii munți Parâng aparțin Carpaților Meridionali și se întind pe o lungime de cincizeci de kilometri, măsurați de la Răsărit la Apus. Dacă, spre Răsărit, munții Parângului sunt mărginiți de către Olteț și Lotru, la extremitatea lor apuseană se află Valea Jiului. Partea de Miazăzi a acestor munți este mărginită de Baia de Fier și Novaci. De remarcat rezonanța mitologică a acestor nume, numele de „novaci” făcând referire la urieșii cei străvechi, despre care bătrânii de la sate spuneau că „au locuit aceste plaiuri mai înainte de noi”.

Nicolae Densușianu, care îl citează pe anticul poet Eschil, legendarul titan Prometeu a fost înlănțuit în Sciția – „țara fierului”, pe stâncile numite Pharanx, nu departe de care curgea mărețul Oceanos potamos (identificat cu Istrul), unde un vultur înfometat urma să îi sfâșie zilnic ficatul… Legendarul Prometeu, eroul mitic care a furat focul pentru a-l dărui oamenilor, a fost rege în Sciţia şi stăpân al ţinuturilor de peste Prut. Eroul preistoric al suferinţelor, poartă numele de Badiu, Badea şi Badu, ce în vechea limbă grecească avea două înţelesuri: de om înţelept şi de om avut.

Legendele lui Prometeu, aceste tradiţiuni religioase, istorice şi poetice ne prezintă un deosebit interes pentru ţările de la Carpaţi şi Dunăre. După tradiţiunile antichităţii, Prometeu este reprezentantul întregii stări de cultură din epoca de piatră şi de la începutul epocii metalelor. El este omul cu cea mai adâncă gândire şi fericită combinaţiune. Prometeu învaţă oamenii să construiască locuinţe la lumina soarelui. El pune forţa animalelor în serviciul omului. El face din elementul divin al focului agentul cel mai puternic al civilizaţiunii româneşti. El află modul de a învinge obstacolele apelor, dând curs corăbierilor cu pânză pe suprafaţa cea întinsă a mărilor. El introduce cunoştinţa şi uzul metalelor…

Descoperă urieşii din
Valea HIPERBOREEI

Descoperă Valea JIULUI 💙💛❤

De-a lungul ultimilor 7528 de ani Depresiunea Petroșani a suferit modificări tectonice importante și a fost modelată de apele principalului bazin hidrogafic – râul JIU. Pe cursurile de apă tributare Jiului, intruziunile calcaroase au fost sculptate de apele învolburate, formând impresionante stânci cu forme de bătrâni străjeri. Modelarea prezentă a reliefului se realizează continuu sau intermitent sub acţiunea agenţilor modelatori, constituindu-se într-un sistem natural deschis ce determină dinamica şi modificarea peisajului geomorfologic.

Între stânci cu forme de bătrâni străjeri cu barbă, printre jnepeni şi sute de lacuri ce oglindesc infinitul cerului, în frumoasele legende şi vechi obiceiuri, te regăseşti pe tine. Aici o să laşi în urmă zgomotele şi forfota marilor oraşe, te scufunzi în tăcere, în meditaţie, în pace…

6 masive muntoase, o singură vale, 26 de urieși & piramida – crucea sculptată, inima de piatră, coloane / megaliți, urme de locuire. Retezatul mic, Tulișa, Vâlcan, Parâng, Șureanu & Retezat: 1. Urieșul din Cheile Urzicarului 2. Sfinxul din Sturu (Paltina) 3. Urieșul din Cheile Tăii (1) 4. Urieșul din Cheile Tăii (2) 5. Urieșul din Cheile Tăii (3) 6. Urieșul din Cheile Tăii (4) 7. Urieșul din Gârbovu (Cheile Scocului / Valea Boului) 8. Sfinxul din Parâng / PROMETEU din Pharanx.

9. Sfinxul din Culmea Șerponi (1) 10. Sfinxul din Valea Ungurului 11. Babele din Culmea Șerponi 12. a / b Urieșul din Valea Mării 13. Urieșul din Cheile Scorotei 14. Zeiţa din Culmea Șerponi (2) 15. Megalitul din Cheile Buții 16. Străjerul din Valea Toplița. 17. Sfinxul din Valea Buhii. 18. Sfinxul din Culmea Șerponi (2) 19. Sfinxul din Dodoconi 20. Sfinxul din Culmea Șerponi (3) 21. a / b Urieșul adormit – Iorgovanu 24. Claia lui Preda 25. a / b Urme ale fostei greble de lemne pe Claia lui Preda 26. Colibă ancestrală în Cheile Buții

27. a / b Sfincşii din Cheile Furului la taclale 28 a / b Sfinxul din Bulzul Buhanilor 29. Crucea sculptată din Bulzul Buhanilor 30. Piramida din Bulzul Buhanilor 31. a / b Sfinxul din Paltina 32. Urieșul din Cheile Băniţei 33. a / b Coloanele Iorgovanului de pe Creasta Oslea 34. Urieșul de la Podul din Scocul Urzicarului 35. Urieșul din Pharanx / Străjerul lui PROMETEU 36 a / b Inima de piatră din Poiana Iarului.

360 °

Dinastia Uriașilor
⚔️ Războiul Titanilor ⚔️
Fârtatul și Nefârtatul
🔥 reSTART HUNEDOARA 🔥

reSTART Valea JIULUI

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.