♰ Altarul ♰ cucutenian din Botoșani

♰ Complex de cult unicat în Europa ♰ ≈ 6000 î.Hr. ♰

Peste 6.000
de ani vechime!

Universul spiritual al comunităților cucuteniene!
Satul cucutenian de pe dealul Ţuguieta de la Truşeşti!

În centrul depresiunii celei mari a Jijiei, cunoscută şi sub numele de Câmpia Moldovei, apele când repezi, când domoale, ale Jijiei se scurg nu departe de dealul numit de localnici din timpurile bunilor şi străbunilor lor, Ţuguieta. Acesta străjuieşte de o parte depresiunea Dorohoiului, iar de alta Stepa Bahluiului, zonă numită adeseori drept veritabila poartă a Jijiei, pe unde de-a lungul timpului au trecut numeroase populaţii ale căror urme trupul pământului le ascunde. Dealurile ce aveau culmile acoperite de păduri, râurile când firave când puternice, multele neamuri de animale sălbatice şi păşunile bogate, au conturat un mediu favorabil pentru viaţa oamenilor. Cândva, acum puţin peste 4.000 de ani înainte de Hristos, acolo, vestigiile arheologice demonstrează că dealul a fost locuit de o comunitate cucuteniană o perioadă, foarte probabil, de circa un veac şi jumătate.

Cea mai mare așezare preistorică
cercetată vreodată integral în România!

În 1961 se încheia cercetarea arheologică a așezării cucuteniene de la Trușești – Țuguieta (jud. Botoșani). Avea să fie și a rămas astfel, cea mai mare așezare preistorică cercetată vreodată integral în România. Pe lângă numeroasele locuințe, splendida ceramică pictată cucuteniană descoperită în mare cantitate, uneltele sau obiectele de podoabă, săpăturile arheologice aveau să aducă la lumină câteva complexe unice pentru această parte a Europei. Câteva locuințe aveau în interiorul lor, modelate în lut, complexe de cult ce demonstrau existența unei vieți spirituale extrem de bogate și mai ales manifestarea unei organizări sociale extrem de elaborate.

Între acestea, locuința nr. XXIV avea să dezvăluie un astfel de complex de cult unicat în Europa. Modelarea în lut, într-o manieră impresionantă, prezintă aspecte relevante pentru universul spiritual al comunităților cucuteniene. Cele două personaje reprezentate aici ne sugerează existența unui univers în care omul ocupă un loc central, investit fiind cu atribute cosmice, fiecare detaliu demonstrând această concepție complexă privind lumea. Sunt argumentele ce permit să afirmăm că, fără îndoială, comunitatea de aici a jucat un rol proeminent de-a lungul fazei Cucuteni A, în mileniul V a.Chr., posibil chiar fiind un centru de cult pentru zona respectivă.

În interiorul locuinţei nr. XXIV, în zona sa centrală, a fost descoperit ♰ un altar monumental ♰, unic până în prezent în arealul culturii Cucuteni. Studierea resturilor sale şi poziţia lor sugerează că, foarte probabil, iniţial, acesta se afla în poziţie verticală. În urma distrugerii intenţionate a locuinţei, prin incendiere, el s-a prăbuşit pe podeaua locuinţei…

Simbolismul taurului în neolitic

♦ raportul între Cer și Pământ ♦ sacrificiile ♦

Oamenii din Carpați, ce au trăit în prima epocă a pietrei, au construit un sistem unic de comunicare cu Cerul, folosind simboluri chibzuite cu grijă. Ei au creat pe același orizont cultural, gândind în limitele unui scenariu comun, ce aduce, în plus, dovezi ale continuității. Când frigul s-a mai îmblânzit, ei au coborât din munți, au populat câmpiile și luncile, s-au așezat în apropierea apelor, au început să practice agricultură, au domesticit animale și au devenit sedentari. Cucuteni, Gumelnita, Hamangia, Petrești, Vădastra – au înflorit, s-au dezvoltat împreună, au comunicat; iar unitatea lor nu a putut fi zdruncinată. Oamenii au fost fericiți pe atunci: au trăit în echilibru, au avut parte de belșug și au dorit să-și exprime recunoștință pentru tot ce-au primit de la Cer și de la Pământ. Femeia, fostul șef de trib, a respectat calendarul arhaic al datinilor și al practicilor religioase. A menținut cromografia, raportul între Cer și Pământ, respectul față de înaintași, practica ofrandelor, cultul Vetrei, al Apei și al Soarelui și, bineînțeles, țesutul și brodatul ritual [ … ] taurul, sugerând ideea de putere și de pornire irezistibilă…

Vinča – Turdaş

Deși comunitatea umană care a creat Cultura Vinča – Turdaş, nu era considerată până de curând o comunitate agresivă, războinică, cu prilejul construcției autostrăzii Sibiu – Sebeș descoperirea Cetății Turdas dă peste cap calculele arheologilor. Așezarea, estimată la 100 de hectare suprafață, era de fapt un oraș, lucru dovedit de existența fortificațiilor din lemn, unul care includea și niște ritualuri înfricoșătoare, avînd în vedere descoperirea de sacrificii umane la fața locului

Cetatea neolitică Turdaș

Sacrificiul primordial…

Sanctuarul de la Parța ♦ Timiș

Încăperea A adăposteşte statuia monumentală aflată pe un soclu de lut decorat la capete cu motive meandrice. La extremităţile soclului sunt modelate două tăvi de ofrande. Statuia este dublă şi redă două personaje, unul feminin, care are pântecul reliefat şi un altul care are un cap de taur modelat realist. Pe masa altar se afla o vatră portativă iar lângă peretele despărţitor o cupă de lut de mari dimensiuni. Masa-altar din această încăpere a fost ulterior împărţită de un zid în două părţi. Pe acest zid au fost modelate capetele unor aminale mici: oi, capre. În faţa statuii monumentale era o uşă străjuită de două coloane de lut care erau terminate cu câte un cap de taur. Pe frunte şi bot, capetele erau decorate cu cu benzi incizate şi pictate cu roşu şi galben. Lângă această uşă era o a doua deschidere, probabil o intrare de serviciu, care avea în partea superioară o nişă în care a fost descoperit un idol-bust în mărime naturală, perforat longitudinal, în care era fixat un craniu. În colţul încăperii au fost descoperite mai multe lame de silex foarte tăioase care erau folosite la scrificiile ritualice. În cadrul acestui ceremonial sângele rezultat din sacrificarea animalelor era depus în cupa de pe masa-altar. Aceste sacrificii aveau drept scop menţinerea bunăvoinţei divinităţii şi au la origine ideea sacrificiului primordial, al omorului primar…

Lupta moldovenilor străvechi
[ prin artă & iubire ] împotriva îngerilor decăzuți!

Astăzi am descoperit, existența unui univers în care omul ocupă un loc central încă de acum 7000 de ani… universul cucutenian. Sintetizând, avem cucutenienii, o comunitate matriarhală, non-agresivă care nu dispunea de arme și în urma căreia am găsit doar artă și, după cum am constatat astăzi, un ♰ altar în formă de CRUCE ♰ versus ritualuri, sacrificii umane… altarul de la Parța, ca și simbol a puterii / fertilității… clasicul război al binelui contra răului sau de ce nu lupta moldovenilor străvechi [ prin artă & iubire ] împotriva îngerilor decăzuți!

Surse: capodopere2019.ro, cunoastelumea.ro & b2b-strategy.ro.
360 ° Blajinii, războiul împotriva uriașilor care au vrut să răstoarne cerurile…

{ Sanctuarul de la Parța } { revoluția neolitică } header

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.