P⊕vestea Hiperboreei & a Atlantidei

7 5 2 8 de ani de continuitate | Tărâmul fabulos

Casa Nordului

În mitologia greacă hiperboreenii, sau hiperboreii, erau un popor mitologic. Grecii credeau că Boreas, vântul nordului, a trăit în Tracia, și că, prin urmare, Hiperboreea era o regiune nespecificată în ținuturile nordice. Hyperborea, tărâmul fabulos al primăverii veșnice, situat în extremitatea nordului, dincolo de casa vântului de nord.

trake = miazănoapte

Avem aici de’a face cu o confuzie: Tracia este o regiune, ca Dobrogea, de exemplu. Nu este un popor. Poporul era cel getic și pe malul stîng al Dunării, dar și pe malul drept. Herodot pomenește peste 22 de seminții care populau zonele Traciei (bessi, bisalți, brygi, dalonci, crestoni, crobizi, dai, skyrmiazi, macedoni, nipsei, odomanți, odryși, trauși, bistoni, ciconi, dersei, dardani, edoni, paiți, peoni, sapeni, satri, thini, bithini etc), dar printre acestea nu apare nici o seminție tracă. De ce? Pentru că toate aceste triburi erau getice și trăiau în Tracia, Macedonia sau Iliyria, toate fiind regiuni getice. Toate aceste seminții se trăgeau din marele neam al Geților sau Massageților, sau din Marea masă a Arienilor numiți și indo-europeni dintr’un anumit moment istoric. Geții populau întreaga Europă, pînă la Marea Baltică, și Asia, pînă în India, după cum spuneam și în alte dăți că arată chiar Universitatea din Cambridge (”The Cambridge history of India”, vol. I, p.67-71). Aceste aspecte au fost clarificate de mult timp, și sînt multi ani de cînd excelenta cercetare a Universității din Cambridge, publicata în 8 volume de cca. 800 pagini scria despre această geneză comună a europenilor. În ”De originibus populorum Transylvanie”, vol.II, p.323, Ion Budai – Deleanu dă explicație acestui fapt: ”Învățații arată că la grecii antici, trake ar fi însemnat miazănoapte”. În latină ”atra” înseamnă ”negru” (A -Tracia sau ”Tracia Neagră”), așadar āter, femininul ātra, neutrul ātrum, comparativul ātrior sau superlativul āterrimus, erau o familie de cuvinte latine care se redau în limba rumînă ca ”negru” sau ”întuneric”.

Noi rumînii avem Valahia Neagră, fluviul Istru ce izvorăște din Munții Pădurea Neagră, către Marea Neagră, un voievod Negru Vodă și steaguri cu capete de negri, ceea ce evocă de fapt localizarea cardinală a trăitorilor de la miazănoapte față de mediteraneenii sudici. Cu alte cuvinte geții sud-dunăreni erau nordici în relația cu elenii, așa cum noi carpaticii îi considerăm nordici pe scandinavi. Populațiile Balcanice și ale ținutului numit Tracia au fost împărțite de armatele romane în ”traci”, ”moesi” sau ”daci”, dar ele se știau că aparțineau neamului getic.

Spre Atlantida

Din timpuri străvechi și până astăzi, Atlantida, misterioasa țară dispărută, a incitat imaginația oamenilor de știință, a pictorilor, a scriitorilor și a artiștilor și nu în ultimul rând, a stârnit și stârnește aprige dispute. Acestui mister i s-au consacrat numeroase articole științifice, sute de cărți și chiar picturi. Referitor la dezastrul petrecut în Atlantida, revista franceză “Science et Vie”, a publicat numeroase articole de unde am aflat că primele date despre misterioasa țară dispărută le avem de la marele Platon, renumitul filozof, care a trăit între anii 427 – 347 î.Hr. Platon a vorbit despre Atlantida folosind însemnările făcute de Solon, din care descindea pe linie maternă. Solon, om politic și reformator din Atena, a trăit între anii 635 – 559 î.Hr. și a fost inclus printre “cei șapte înțelepți”. El a auzit legenda cu ocazia unei călătorii în Egipt și nu a pierdut prilejul de a o nota.

Două secole mai tîrziu, Platon a inclus legenda în dialogurile “Timaios” și “Criton”. În “Timaios”, marele înțelept al antichității face o descriere incompletă a Atlantidei, în schimb, în “Criton”, rămas neterminat, reia povestirea cu mai multe amănunte. Potrivit ambelor variante, Atlantida ar fi fost o insulă enormă, așezată dincolo de Coloanele lui Hercule.

Atlanții aveau o împărăție puternică, care se întindea pe un teritoriu imens, pînă în Egipt. Se mai spune că Atlantida s-a scufundat din pricina unui cutremur foarte puternic, în decurs de o zi și o noapte… Ipotezelor conform cărora Insula Șerpilor ar fi fost un centru religios al atlanţilor li se adăuga noi şi noi argumente. Astfel, plecând de la denumirea ei de Leuke „Legământul”, pot fi înţelese şi aceste rânduri din celebrul dialog „Kritias” al lui Platon: „Cât priveşte autoritatea unor regi asupra altora, ca şi legăturile între ei, toate acestea se supuneau poruncilor purcese chiar de la Poseidon, aşa cum le transmisese prin obiceiul pământului şi printr-o inscripţie pe care cei dintâi dintre ei puseseră s-o graveze pe o stelă de orichalc, ridicată în centrul insulei, în sanctuarul lui Poseidon… ”

Astrele Polului Getic

Poetul Marțial, într-una din epigramele sale, îi scria lui Marcellin: „Soldat Marcellin, tu pleci acum, ca să iei pe umerii tăi cerul de nord al hiperboreilor şi astrele Polului Getic, care abia se mişcă.” La începutul erei noastre, într-un răvaș trimis conducătorului dacilor, Cotizo, poetul latin Ovidiu îl numește pe acesta și pe întregul său popor „neam scoborâtor din zei”. Cu șase secole înainte, poetul grec Pindar, citându-l pe Phrenicos din Heracleea, scria despre dacii de la nordul Dunării: „Hiperboreii locuiesc în părţile îndepărtate lângă templul lui Apolo. Ei sunt cu totul nedeprinși la război și se trag, după cum spun tradiţiile, din neamul titanilor celor vechi.”

În 2020 stăm acasă,
vizităm România 💙💛❤
& reSTART-ăm turismul românesc!

Descoperă 🇷🇴 HUNEDOARA 🇷🇴
locul de naștere al poporului român
!

Blue Ocean Strategy ROMANIA strategie turism 2020

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.