⚔️ Țara Răzeșilor ⚔️

SUCEAVA | Cetatea de Scaun a Moldovei
⚔️ VOIEVOZI

⚔️ Țara Răzeșilor ⚔️

Capitala lui
Ştefan cel Mare

Dinastia Muşatinilor
⚔️ Țara Răzeșilor ⚔️

Obştile de moşneni şi răzeşi sunt structuri arhaice, a căror origine este foarte puţin cunoscută până în prezent. Din cele mai vechi timpuri şi până la începutul sec. al XIX-lea, moşnenii – în Ţara Românească şi răzeşii – în Moldova au constituit o categorie socială şi juridică bine definită, formată din ţărani liberi, independenţi, proprietari / stăpâni deplini peste terenurile şi drepturile lor. După reforma agrară din anul 1864, proprietatea individuală câştigă din ce în ce mai mult teren în faţa proprietăţii în indiviziune. Aceasta din urmă este lăsată în afara reglementărilor legislative, context în care se înteţesc conflictele la nivelul coproprietarilor şi multe proprietăţi se dezintegrează. Concomitent, are loc şi procesul de împroprietărire a clăcaşilor / ţăranilor legaţi de moşie şi eliberarea acestora şi contopirea lor cu moşnenii şi răzeşii într-o singură clasă socială – ţărănimea – determinând astfel declinul accentuat al obştilor… Sebastian Radovici

Cetatea SUCEAVA

Fortul musatin este de plan rectangular, cu dimensiunile de cea 36×40 m, cu laturile egale, două câte două (latura de est de 40 m, latura de sud de 36 m). Grosimea zidurilor atingea circa 2 m. Puterea de apărare a cetății era sporită prin ridicarea unor turnuri pătrate, cu latura de 4 m, dispuse exterior atât pe mijlocul fiecărei lături, cât și cîte unul la fiecare colț al cetății. Zidurile au fost lucrate din piatră nefasonata, așezată la exterior în rânduri regulate, cu miezul din umplutură de piatră legată cu mortar hidraulic, în care se mai punea piatră și cărămidă sfărâmată. Pentru a se evita fisurarea zidurilor în urmă tasării, s-au întrebuințat bârne din lemn de stejar, băgate în masa de zidărie. În cetate se intră printr-o poartă de formă semicirculară, cu rază de 1,5 m, amplasată pe latura de sud. Șanțul de apărare, săpat numai pe latura de est, la cea 4 m de zidul fortului, avea adâncime variabilă (în jur de 10 m).

⚔️ Niciodată cetatea
n-a fost cucerită
prin forța armelor ⚔️

Epoca de apogeu avea sa fie însă în timpul lui domniei lui Ștefan cel Mare (1457–1504). În vara anului 1476, Mahomed al II-lea Cuceritorul și-a încercat norocul sub zidurile cetății, dar dîrza rezistență a moldovenilor i-a frînt voința victoriei și l-a silit să se retragă în mod rușinos…

Ștefan făcuse din Suceava un fel de creier al sistemului său de apărare. În 1497, 21 de zile și nopți în șir, tunurile leșilor au bătut în ziduri, dar acestea au rămas neclintite. Niciodată cetatea n-a fost cucerită prin forța armelor. La 21 mai 1600, oastea lui Mihai Viteazul intră fără luptă în cetate. Apoi, asupra orașului s-au așezat însă vremuri grele, localitatea intrînd tot mai mult în anonimat…

360 °

Întemeierea Moldovei
🐃 Molda & Zimbrul 🐃

În 2020 stăm acasă,
vizităm România 💙💛❤
& reSTART-ăm turismul românesc!

SUCEAVA Cetatea de Scaun a Moldovei

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com