Primul martir care s-a jertfit pentru Hristos

Sfântul Ştefan ♰ A treia zi de Crăciun ♰ 27 decembrie ♰ ICXCNIKA ♰
ICXCNIKA

Primul martir care s-a jertfit pentru Hristos

♰ A treia zi de Crăciun ♰

♰ Sfântul Ştefan ♰ primul martir ♰

Sărbătorit atât de ortodocşi cât şi de greco-catolici la 27 decembrie, Sf. Ştefan a fost primul martir care s-a jertfit pentru Hristos. Mai mult, Noul Testament spune că el a fost primul apostol care a văzut cerurile deschise și pe Iisus de-a dreapta Tatălui. (…) Sfinții părinți îl pomenesc pe Sfântul Ştefan ca fiind unul dintre cei 70 de ucenici ai lui Hristos. După cum spun scrierile biblice, a fost un om „plin de Duh Sfânt şi de înțelepciune”. Totodată, a fost un diacon apreciat pentru dărnicia şi blândețea de care a dat dovadă în cadrul comunităţilor de văduve. La vremea aceea, Sfântul Ştefan se ocupa îndeosebi de buna rânduială a împărţirii hranei şi a celorlalte lucruri de trebuinţă. (…)

Sfântul Ştefan a propovăduit cu multă pricepere şi convingere Evanghelia Mântuitorului. Atât de puternic încât a ajuns chiar la urechea unor sus puşi ai sectelor mozaice (aceştia negau nemurirea sufletului şi dispreţuiau practicile religioase). Pentru că nu au reuşit să-l oprească de la mărturisirea credinţei în Hristos, fariseii l-au acuzat că propovăduia „cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu.” (…)

O pedeapsă grea s-a abătut asupra Sfântului Ştefan, căci la acel timp, blasfemia era pedepsită cu moartea. Nici în ultimele clipe ale viații sale nu a părăsit cuvântul Lui. Fiind pe ultimul drum şi aflat în faţa judecătorilor, acesta a ţinut o cuvântare în apărarea lui şi pentru că nici de această dată nu a putut fi combătut, fariseii au poruncit să fie omorât cu pietre.

Aşteptându-şi obştescul sfârşit, Sfântul Ştefan a avut o vedenie prin care i s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos. Despre acest lucru citim şi în Faptele Apostolilor: „Ştefan, plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.“ (…)

Acestea au fost ultimele cuvinte ale Sfântului Ştefan. A fost lapidat în afara cetății, iar printre cei prezenţi la osândirea lui a fost şi Saul, cel care s-a convertit mai târziu la creştinism şi cel care a devenit Sfântul Pavel. Sfinții părinți spun că Sfântul Ştefan a fost aşezat în mormânt alături de un creștin evlavios, deoarece legile vremii interziceau ca cei omorâți cu pietre să fie înmormântaţi în cavoul familiei… mai mult ♰ Circuit Ecumenic în Ținutul Momârlanilor

Extras din MOMÂRLANII de Ioan
DAN Balan & Elisabeta Bogățan

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com