Arta de a scrie un scenariu

20 noiembrie 1927 { chemare acasă }
[ perioada interbelică ]

Arta de a scrie un scenariu

Despre scriitorii interbelici

Nu există un scriitor care să fi publicat un roman sau o nuvelă și care să nu fie întrebat de cunoscuții săi: “Dece nu scrii și un scenariu de film?” În genere pare a domni părerea că un scriitor care știe să alcătuiască în mod convenabil o bucată de proză sau în versuri, poate tot atât de lesne să câștige mii de dolari, alcătuind și scenarii de film. Spre a avea această părere, trebue să fii cu totul în afară de lumea cinematografică și deci să nu cunoști de fel ceeace se pretinde unui scenariu de film, spre deosebire de cerințele unei lucrări epice.

Spre a lămuri pe aceșri profani, trebuie să accentuăm din nou că lucrările epice se bizuie pe cuvânt, pe câtă vreme filmul se bazează pe înfățișarea plastică a oamenilor. Spre a înjgheba un subiect utilizabil de film, autorul trebue să știe în primul rând să gândească și să vadă optic, cu alte cuvinte, să nu-și întemeeze acțiunea pe cuvânt, ci pe perindarea de scene.

Orice autor de romane, care scrie astfel, încât destinele personagiilor sale se desfășură în acest fel, are în sângele său înclinațiuni pentru cinematograf. Deaceea, romanele, cari apar în ziare, sunt mai utilizabile ca manuscris de film, decât romanele literare, cari lucrează cu pshihologii complicate: vioiciunea acțiunei și dialogului romanelor de sensație e mai asemănătoare cu aceea pe care trebue s’o aibă un film de calitate. Romanul de gazetă pretinde cu tot dinadinsul o acțiune originală și captivantă, întocmai ca și filmul. Deasemenea, ideea care se află la baza unui film trebue să fie concentrară, să nu fie încărcată cu un număr prea mare de persoane principale, să pasioneze și să surprindă. Animația aceasta este elementul esențial al tabloului însuflețit. Cuvântul nu trebue să servească decât la nevoie și în rare ocaziuni.

Socotim că lămurire de mai sus este destul de simplă. Cu toate acestea, ea cuprinde întregul complex al filmului. Profanii continuă însă a avea păreri cu desăvârșire eronate despre cele ce se cer unui bun scenariu de film, și aceasta o dovedesc miile de manuscrise cari inundă zilnic birourile caselor producătoare de filme. Spre a dovedi cât de inutilizabile sunt cele mai multe din aceste producții, vom indica o cifră. Dintre nenumăratele scenarii primite bunăoară de casa americană First National, numai 1/10 la sută sunt oprite pentru a fi date producției.

Cei mai mulți autori de scenarii își îngreunează de altfel treaba prin aceea că-și închipue că trebue să trimită un manuscris detaliat până în cele mai mici amănunte, pentru a avea șansa de a fi acceptati. A scrie însă un asemenea scenariu complet, după care să se poată începe deadreptul cu filmarea, este un lucru foarte greu, care cere în primul rând mari cunoștințe tehnice și o asemenea pricepere a posibilităților și dificultăților creărei unui film, încât un novice nu va fi niciodată în stare să livreze deadreptul un manuscris bun, după care să se poată începe imediat turnarea filmului. Mulți dintre acei cari ar fi poate în stare să vie cu o bună idee de film, se sperie la gândul că trebue să prezinte un astfel de scenariu amănunțit – lucru de care-și dau seama că nu’l pot face. Or, este cu totul suficient pentru autorii de scenarii să dea casei producătoare de filme ideia principală și desfășurarea acțiunii în forma unui scurt expozeu sau a unei nuvele. Lectorilor de manuscris ai caselor producătoare de filme un asemenea manuscris le ușurează mult munca, iar pentru autorul de filme scrierea unui astfel de scenariu reprezintă a suta parte din munca ce ar trebui s’o depue, dacă ar scrie un scenariu complet, după care să se poată și filma.

Și în cele din urmă, ceeace importă mai ales, este ca ideia dată, de autor să fie retribuită…

20 noiembrie 1927
Cliford B. Hawley

{ chemare acasă }

360 ° Teatru: Omul cu mârțoaga. Poezie: 666Mâini colțuroase așteaptă țigănciFăina oaselorVine vremea gi coasăStrăbunii te cheamă acasăȘapte stele surățele se horeau pe cer.

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com