Mănăstirea Căldărușani

* o p⊕veste din 1637
[ ICXCNIKA ]

Mănăstirea Căldărușani

Sihăstria Căldărușani
{ 1637 }

Mănăstirea Căldărușani a fost ctitorită în 1638 de Matei Basarab (1632-1654). Dintr-un hrisov din anul 1615, emis de cancelaria voievodului Radu Mihnea, reiese că la Căldărușani exista o sihăstrie înainte de 1637. Biserica mănăstirii Căldărușani poartă amprenta Mănăstirii Dealu.

Mănăstirea Căldărușani este una dintre cele mai mari și vechi mănăstiri ortodoxe din Muntenia.

Aflată pe malul lacului Căldărușani, mănăstirea a fost zidită între anii 1637-1638, fiind înzestrată cu multe daruri de către domnitorul Matei Basarab.

O p⊕veste din 1637

Când a despicat pentru întâia oară liniştea milenară a codrului Vlăsia, glasul clopotelor de la Mănăstirea Căldăruşani, vestind începutul slujbelor de laudă lui Dumnezeu, rămâne încă acoperit de vălul uitării. Documentele nu ne aduc ştiri despre începutul unei aşezări monahale aici, decât de la începutul secolului al XVII-lea.

Tradiţia, însă, aşternută în scris cu mai bine de două secole în urmă, pe la 1780, de monahul Casian Cernicanul, aminteşte de existenţa unui schit de lemn, o aşezare pustni-cească, peste care trecutele vremi îşi puseseră puternic amprenta, înainte de a se zidi actuala mănăstire de domnitorul Matei Basarab. Voievodul ar fi găsit acest loc cu prilejul unui conflict militar avut cu domnul Moldovei, Vasile Lupu, în jurul anului 1636.

Confruntarea militară s-a desfăşurat de fapt în realitate în toamna anului 1637. Făcând un popas cu armata în codrul Vlăsiei, înainte de a se întâlni cele două oştiri, domnitorul cu câţiva oşteni a pornit să vâneze fiare sălbatice.

Depărtându-se de tabără, ca la două-trei ceasuri în pădurea seculară, s-a înfundat în Ostrov şi uitându-se încoace si încolo a văzut o bisericuţă mică de lemn şi foarte dărăpănată din pricina vechimii, şi tot minunându-se şi privind pe lângă dânsa, a văzut pe un biet bătrân, care era stareţul. Intrând în vorbă cu el, Vodă a aflat că-l chema Partenie şi mai avea 8 ucenici.

Matei Basarab fiind impresionat de buna lor vieţuire şi de frumuseţea locului le-a făgăduit că, dacă se va întoarce victorios din luptă, le va înnoi mănăstirea… inființarea Mănăstirii Căldărușani.

Muzeul Mănăstirii Căldărușani

În vremea Sfântului Stareț de la Cernica, Mănăstirea Căldărușani
devine unul din cele mai importante centre de cultură și duhovnicie… galerie foto 360 °.

Vezi mai mult 360 °

Locul unde este îngropat capul domnitorului Mihai Viteazul,
o adevărată necropolă domnească… Mănăstirea Dealu Târgovişte.

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de companii românești prin campania 100 de ani de la MAREA UNIRE 100 de companii 100% româneşti.

Material susţinut de către SAVEDOC Târgovişte.

Written by p⊕vestea

Vacanțe la sfârșit de săptămână.

Website: http://povestea-locurilor.ro