Țara Zeilor ♰ ENOH ♰

,,locul unde s-au născut zeii”

Pe urmele lui PROMETEU

Rege în Sciţia ♦ PHARANX ♦
& stăpân al ţinuturilor de peste Prut!

Dacă, spre Răsărit, munții Parângului sunt mărginiți de către Olteț și Lotru, la extremitatea lor apuseană se află Valea Jiului. Partea de Miazăzi a acestor munți este mărginită de Baia de Fier și Novaci. De remarcat rezonanța mitologică a acestor nume, numele de „novaci” făcând referire la uriașii cei străvechi, despre care bătrânii de la sate spuneau că „au locuit aceste plaiuri mai înainte de noi”. Nicolae Densușianu, care îl citează pe anticul poet Eschil, legendarul titan Prometeu a fost înlănțuit în Sciția – „țara fierului”, pe stâncile numite Pharanx, nu departe de care curgea mărețul Oceanos potamos (identificat cu Istrul), unde un vultur înfometat urma să îi sfâșie zilnic ficatul… Legendarul Prometeu, eroul mitic care a furat focul pentru a-l dărui oamenilor, a fost rege în Sciţia şi stăpân al ţinuturilor de peste Prut.

În antichitatea preistorică, Munţii Carpaţi erau numiţi ai hyperborenilor,
iar Bucegii erau locul sfânt al geților
.” Nicolae Densuşianu – Dacia Preistorică

Templul lui Apolo,
Vârful Cârja – 2.405m.

Pe acoperișul lumii…

Poetul grec Pindar (518-438 î.e.n.) în Ode Olimpiane și Pythiane îl amintește pe confratele Pherenicos din Heracleea, ce a trăit însă în vremuri mult mai vechi lăsându-ne scrise versurile: ,,Hiperboreii locuiesc în părţile îndepărtate lângă templul lui Apolo. Ei sînt cu totul nedeprinși la război și se trag, după cum spun tradiţiile, din neamul titanilor celor vechi… la hiperboreeni s-au născut zeii”. Deasemenea la începutul erei noastre, într-un răvaș trimis conducătorului dacilor, Cotizo, poetul latin Ovidiu îl numește pe acesta și pe întregul său popor „neam scoborâtor din zei”.

Vârful Cârja ♦ PHARANX (Parâng) – Valea JIULUI – HUNEDOARA ♦ al patrulea vârf ca înălțime după cele 3 comasate în Munții Făgărașului (Moldoveanu 2544, Negoiu 2535, Viștea Mare 2527).

♦ Atlanţii ♦

Cei doi titani…

Pseudo-Apollodor (secolul ll-l î.Hr.) de același neam cu Pindar, în lucrarea Biblioteca, (II,II.5,11 şi
119,120), scrie că ,,muntele Atlas este situat în ținutul hyperboreenilor, la nord de Marea Neagră.”

Diodor (80-20 î.Hr.) din Sicilia, în Biblioteca istorică, Cartea lll, LX ne-a lăsat o legendă care ne
spune cum a fost împărțit pământul după zidirea lui între cei doi titani, Atlas și Cronos astfel: ,,După moartea lui Hyperion – se povesteşte – fiii lui Uranos (Cerul) şi-au împărţit între ei domnia. Cei mai vestiţi au fost Atlas şi Cronos, Atlas a primit domnia de lîngă Ocean (Marea Neagră), iar oamenilor de pe acele meleaguri li s-a spus atlanţi. Atlas şi-a dat numele său şi celui mai înalt munte din ţara sa. Se mai spune despre el că ar fi cunoscut cu deamănuntul legile mişcărilor cereşti, împărtăşind oamenilor şi teoria formei sferice; de aici vine legenda că Atlas duce pe umerii săi pămîntul… Atlanții care locuiesc în regiunile roditoare pe țărmurile Oceanului, întreceau cu mult – pare-se – pe vecinii lor prin evlavie și ospitalitate… Ei pretind că leagănul zeilor este țara lor”.

Cartea lui ♰ ENOH ♰

Samyaza & Muntele Hermon

Pe când copiii oamenilor se înmulţiseră în acele zile, s-a făcut ca fiicele lor s-au născut graţioase şi frumoase. Şi atunci, când îngerii, copii Cerurilor, le-au văzut, s-au îndrăgostit de ele; şi ei şi-au spus unii altora: să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele. Atunci, Samyaza, seful lor a zis: „Eu mă tem că voi nu veţi fi în stare să vă împliniţi gândul vostru. Şi că eu voi suporta singur pedeapsa pentru crima voastră„. Dar ei au răspuns: „Noi vă jurăm. Şi noi ne legăm cu toţii cu blestem; noi nu vom schimba cu nimic planul nostru, noi vom săvârşi ceea ce am hotărât„.

Într-adevăr ei au jurat şi s-au legat între ei printr-un legământ cu blestem. Ei erau în număr de 200 şi coborau din Adis, loc aşezat în apropierea muntelui Hermon. Acest munte era denumit Hermon (în original Armon), pentru că acolo au jurat şi s-au legat printr-un legământ cu blestem. Iată numele şefilor lor: Samyaza, seful lor, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal. Aceştia erau şefii celor 200 de îngeri şi restul erau toţi cu ei. Şi ei şi-au ales fiecare câte o femeie, şi s-au apropiat de ele şi au convieţuit cu ele şi ei le-au învăţat vrăjitorii, farmece şi însuşirile rădăcinilor şi arborilor… aceste femei au zămislit şi au născut uriaşi.

Mihail şi Gabriel,
Rafael, Suryal şi Uriel.

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

Azayel i-a mai învăţat pe oameni să facă săbii, cuţite, scuturi, platoşe, oglinzi; el le-a arătat cum să facă brăţări şi podoabe, cum să folosească vopsele, arta de a-şi înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele preţioase şi tot soiul de spoieli… astfel încât oamenii s-au stricat.

Nelegiuirea s-a întins; depravarea s-a înmulţit, creaturile încălcau orice ordin şi distrugeau tot ce le ieşea în cale. Amazarak i-a învăţat tot felul de vrăjitorii, de farmece şi însuşirile rădăcinilor. Armers i-a învăţat arta de a dezlega vrăjitoriile. Barkayal i-a învăţat arta de a urmării stelele. Akibeel i-a învăţat semnele. Tamiel i-a învăţat astronomia. Şi Asaradel i-a învăţat mişcările lunii. Oamenii, pe punctul de a pieri, au murmurat şi glasurile lor s-au ridicat până la cer. Atunci Mihail şi Gabriel, Rafael, Suryal şi Uriel, îşi coborâră privirile lor din Cer spre pământ, şi au văzut valurile de sânge care-l înroşeau; şi nedreptăţile care se săvârşeau; şi şi-au spus unul altuia: „Aceasta este larma strigatelor lor„.

Pământul căruia i s-a furat copiii şi-a ridicat glasul până la porţile Cerului. Către voi, o! spirite cereşti, către voi se ridică plângerile sufletelor spunând: Obţineţi pentru noi dreptate de la Prea-Înaltul. Atunci ei au spus Domnului şi Stăpânului lor; Tu eşti Domnul domnilor, Zeul zeilor, Regele regilor. Tronul gloriei Tale se înalţă pentru veşnicie, şi pe veci Numele Tău este sfinţit şi slăvit. Tu eşti binecuvântat şi slăvit pentru totdeauna. Tu eşti Creatorul, Stăpânul preamărit al tuturor lucrurilor; nimic nu este ascuns privirilor Tale; Tu stăpâneşti peste toate şi nimic nu poate ocoli puterea Ta.

Tu ai văzut ce a făcut Azazyel; cum i-a învăţat pe oameni tot felul de nedreptăţi, şi cum a arătat el lumii tot ce se petrece în Ceruri. Samyaza, de asemenea, a învăţat pe oameni vrăjitorii, el pe care Tu l-ai aşezat deasupra tuturor camarazilor săi. Ei s-au însoţit cu fiicele oamenilor; au păcătuit cu ele şi s-au dezonorat. El le-a dezvăluit lor crimele cele mai dezgustătoare. Şi femeile au născut uriaşi. Şi tot pământul a fost acoperit de sânge şi fărădelegi. Şi iată acum, că sufletele celor morţi, ridică glasurile către tine. Şi s-au ridicat plânsetele lor până la porţile cerului. Vaietele lor urcă spre tine; oamenii nu pot să scape de silniciile care acoperă faţa pământului. Însă Tu cunoşti toate lucrurile, chiar înainte ca ele sa ia fiinţă…

Atunci Prea-Înaltul, Cel mare şi sfânt, şi-a făcut auzită vocea. Şi îl trimise pe Arsayalalyur la fiul lui Lameh (adică Noe). Îi spuse: Vorbeşte-i în Numele Meu, dar ascunde-te de ochii lui. Apoi dezvăluieşte-i marele prăpăd care va face să piară toţi oamenii: întrucât apele potopului se vor revărsa pe toata faţa Pământului şi toate creaturile vor fi distruse. Dar învaţă-l calea de a scăpa; spune-i lui în ce chip rasa lui va avea fiinţă pe tot pământul

Vizitează ♦ Valea JIULUI – Hyperborea ♦ o incursiune în timp de la mitologie spre etnografie prin Ținutul Momârlanilor ♦ Urmașii Hyperboreenilor – Momârlanii

Vezi mai mult despre Civilizația Antedeluviană la 360 °.

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.