Harta Imperiului GETIC

TRACIA & Vântul nordului 💙💛❤

Burebista, rege 🇷🇴
al tuturor Regilor… !

Tarabostus 🇷🇴 Forma pelasgă

Paul MacKendrick, Europa de la Atlantic la Urali: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară. Rumânii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii. Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent.”

Burebista stăpânea aproape un sfert din Europa! Între anii 82 şi 44 î.H., regele Burebista a reuşit să unifice majoritatea triburilor getice într-un regat uriaş, mărginit la nord de teritoriile actuale ale Cehiei şi Slovaciei, la sud de Munţii Balcani, la vest de Dunărea de mijloc (cam pe unde e acum Viena) şi la est de gurile Bugului. Capitala spirituală a Imperiului GETIC fiind la Sarmizegetusa Regia.

Un arc peste timp 💙💛❤

Puterea de influență și vechimea cuvântului taraboste(u)s se vede și prin aceea că, este și etimonul pentru termenul BUREBISTA. Urmează să demonstrăm. Tarabostus (forma pelasgã cu terminația -us) admite cum am arătat, termenul, în graiul vorbit firesc, de barabus(t)u – de aici formele burubustus – burubistus Burebistus; aceasta e forma originară pelasgă, Burebistas este numele regelui în limba greacă. De altfel, istoricii antici îl numesc pe marele conducător geto-dac, cu fonetisme ușor schimbate, datorate fenomenului numit ”alunecarea de sunete” Burebistas, când Buerebistas sau Boerebistas. Întărind ideea că lanțul continuității existenței GETO-Dacilor-Pelasgi-Hiperboreeni a fost neîntrerupt pe aceste meleaguri, putem merge mai departe și să justificăm afirmația că, geto-daco-rumunii-românii au păstrat în limba lor, fapte, nume, tradiții esențiale neschimbate, doar evoluția a impus aparent alte denumiri.

Iată un alt exemplu: BUREBISTAS-BUEREBISTAS are în radical cuvântul BUER-BOIER, clasa din care s-a ridicat marele rege. Prolificul termen TARABOST(U)ES a format o familie de cuvinte, ce exprimă o realitate istorică uluitoare, prin adevărul și concretețea sa: de la TARBOSTUS s-au format cuvintele:

1.SARABII,
2 SARABII CU TIARĂ,
3.BASARAB,
4.BUREBISTA,
5.BOIER,
6.ȚARĂ,
7.ȚĂRAN.(prin derivare)

Sã încheiem rotund demonstrația care a răspuns la întrebarea ”CINE SUNT BASARABII”. Tarabostes sunt nobilii geto-daci, din care se trag sarabii cu tiară, sau tiranii care au dat un nume de rege vestit în antichitate, Burebista și neamul cel mai vechi și nobil al Basarabilor al Negrilor, întemeietori ai Țărilor românești, susținuți de boieri, conducțând o Țară, sprijiniți de Țărani. Geto-Dacii nobili, tarabostes, fac sã ne gândim la un arc peste timp – un pod care a legat existența noastră de miticul Pelasgus cel Mare, de rădăcinile cele mai adânci ale lumii, a căror existeță o simțim până astăzi, căci ei se află și în toponime – Basarabii Dobrogei sau în Basarabi, în hidronime nenumărate ca și în antroponime, care conțin lexemul NEGRU identificat cu BASARB. Și demersul nostru continuă amintind de numeroșii voievozi cu titlul de NEGRU VODĂ, sau BASARAB VODĂ. Istoria are mijloacele ei de a consemna toate, rămâne numai să o ascultăm și cu inima, căci în ea stă lumina minții iscoditoare, ce vibrează la sonuritățile profunde, mai aspre sau mai melodioase ale TIMPULUI. Prof. Maria Ciornei

Pelasgus
cel MARE

Vântul nordului
💙💛❤ 💙💛❤

Tărâmul fabulos
trake 🇷🇴 miazănoapte

În mitologia greacă hiperboreenii, sau hiperboreii, erau un popor mitologic. Grecii credeau că Boreas, vântul nordului, a trăit în Tracia, și că, prin urmare, Hiperboreea era o regiune nespecificată în ținuturile nordice. Hyperborea, tărâmul fabulos al primăverii veșnice, situat în extremitatea nordului, dincolo de casa vântului de nord. La începutul erei noastre, într-un răvaș trimis conducătorului dacilor, Cotizo, poetul latin Ovidiu îl numește pe acesta și pe întregul său popor „neam scoborâtor din zei”. Cu șase secole înainte, poetul grec Pindar, citându-l pe Phrenicos din Heracleea, scria despre dacii de la nordul Dunării: „Hiperboreii locuiesc în părţile îndepărtate lângă templul lui Apolo. Ei sunt cu totul nedeprinși la război și se trag, după cum spun tradiţiile, din neamul titanilor celor vechi.”

360 °

Game Of THRONES
R⊕mania Old EUROPE 💙💛❤
🇷🇴 TRACIA & Vântul nordului 🇷🇴

În 2020 stăm acasă,
vizităm România 💙💛❤
& reSTART-ăm turismul românesc!

Decebal DUNARE Povestea Locurilor Turism Clisura

🇷🇴 reBranding România 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.