Bunicii Egiptenilor [ ţΘώθ ]

"bătrânul" 🇪🇬 Thṓth 🇷🇴 GET beGET 🇷🇴

Thṓth

Thoth zeul Egiptean
[ ţΘώθ ]
Thoth (/θoʊθ, toʊt/; from Koinē Greek: Θώθ thṓth, borrowed from Coptic, the reflex of Ancient Egyptian: ḏḥwtj „[He] is like the Ibis”) is an ancient Egyptian deity. In art, he was often depicted as a man with the head of an ibis or a baboon, animals sacred to him. His feminine counterpart was Seshat, and his wife was Ma’at.[1] He was the god of wisdom, writing, hieroglyphs… science, magic, art, judgment, and the dead.

Bunicii egiptenilor…

Arheologul egiptean 🇪🇬 Abdel Hakim Awyan, specializat în arheologia perioadei predinastice, spune despre stîlpul din incinta piramidei de la Saqqara (cca. 2900 î.e.n.) că se numeşte Djed (GET), cu sensul de ,,bătrân”, cuvînt folosit şi azi de egipteni atunci cînd se adresează bunicilor.

Legende spun că Thoth a dat egiptenilor întreaga învăţătură pentru a-şi uşura viaţa, dar şi ştiinţele şi arhitectura, scriindu-le pe pereţii templelor şi pe plăci de piatră pe care le-a îngropat spre a fi păstrate. Practica scrisului pe tăbliţe este la noi veche din mileniul V î.Hr. prin cele de la Tărtăria, apoi pe la anii 4000 î.Hr. sunt tăbliţele de lut descoperite la Vadu Rău şi chiar de piatră cum sînt cele două de mărimea unei cutii de chibrituri descoperite la Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi.

Fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, este scris în ivrită ‘Gittit-ul’, însemnând ‘Get-ul’. Gat (sau Gitii) a fost orașul locuit de Filisteni. Kamose, ultimul rege (faraon) al Dinastiei a 17-a din Teba, îi menționează pe hicsoşi cu titlul de ‘Chietain de Retjenu’, însemnând populaţia Keta sau Geta din Canaan. Populația Keta este scrisă în Vulgata ca ‘Getaim’, iar în greacă apare sub numele de ‘Chitiim’. Numele ‘Retjenu’ este foarte similar cu numele de familie ‘Reteganu’. Zeului egiptean Ptah, îi este dat titlul ‘ḏū gitti’, însemnând ‘Domnul orașului Gat’, pe o prismă găsită în Lachiș, ce avea scris pe partea opusă, numele lui Amenhotep al 2-lea (1435–1420 î.Hr.). Titlul ‘ḏū gitti’ se regăsește și în textul Serabit, 353. Cross (1973, p. 19) arată că Ptah este adesea numit ‘Domnul (sau unul) al Eternității’ și crede că această identificare a lui Ptah cu ’Ēl’, a generat epitetul ‘olam’, însemnând ‘etern’. În timpuri mult prea îndepărtate pentru a ni le mai aminti, exista o dispută între egipteni şi pelasgi, cu privire la primordialitatea (vechimea) celor două popoare.

Întru clarificarea acestei enigme, venim cu zicerea faraonului Psametic I, relatată de către Herodot după cum urmează: ”Am făcut multe experiențe în viața mea ca să aflu care a fost cel mai vechi popor de pe pământ și ce limbă vorbea acel popor; în fine, am ajuns la convingerea că limba cea mai veche a fost a frigienilor, adică a pelasgilor și, prin urmare, este poporul cel mai vechi.” ~ Psametic I (700 î.Hr.) | Herodot (Cartea II)

Desigur, frigienii, la fel ca toate celelalte popoare de sorginte pelasgo-getică, îşi au originea în vatra carpato-danubiano-pontică, locuită din cele mai îndepărtate vremuri până azi, de acelaşi popor multimilenar – Rumânii!

Peste o sută de cuvinte
comune cu egipteana veche…

Eruditul Iulius Firmicus Maternus, trăitor al secolului al IV-lea, în lucrarea De errore profanarum religionum, ne transmite date despre coribanţi şi cultul acestora: ,,În cultul coribanţilor, paricidul era onorat, căci un frate fu ucis de cei doi fraţi ai săi, şi de teamă ca nu cumva vreun semn oarecare să destăinuiască omorul comis, ucigaşii consacrară jertfa la poalele muntelui Olymp. Pe acest coribant, macedonenii îl adoră cu o patimă nebună. Acesta este cabirul sîngeros căruia thesalonicenii odinioară se rugau cu mîinile însîngerate”. Un alt izvor este Clement din Alexandria care în lucrarea Protrepticus precizează: ,,De voieşti să te iniţiezi în misterele coribanţilor, află că aceştia au ucis pe cel de-al treilea lor frate, au înfăşurat capul mortului într-un zăbranic de purpură, după ce l-au dus pe un scut de aramă, (şi) încununîndu-l, îl îngroapă. Şi preoții lor, anactotelestii, numind pe coribanţi – cabiri, numesc şi misterul – cabiric”. Arnobiu în scrierea Adventus Natura întăreşte această legendă: ,,Să dăm uitării cultul coribanţilor în care se transmite acest mister ca sfînt: un frate măcelărit de fraţii săi”, iar Pseudo-Orpheu în lucrarea Himmnes se adresează către cabir sau coribant astfel: ,,Curet nocturn, Coribant care rătăceşte singur, Coribant sîngerînd, sfîşiat de cei doi fraţi ai săi”. Diodor în lucrarea Biblioteca istorică povesteşte despre isprăvile de început ale neamului sciţilor (geţilor) ce au creat o mare împărăţie la nord de Istru ajungînd pînă la Caucaz. După ce preia legenda femeii-şarpe din istoriile lui Herodot, scrie că aceasta a născut doi flăcăi voinici care au ajuns regi vestiţi – Palos şi Napes – ai sciţilor, iar urmaşii acestora ,,au supus nenumărate ţinuturi dincolo de Tanais (Don) pînă în Tracia. După ce şi-au îndreptat armatele în cealaltă parte, şi-au întins domnia pînă în Egipt la Nil.’’

Pentru deplina înţelegere a adevărului, să completăm informaţiile de mai sus cu datele din Istorii feniciene, venite de la Philon din Biblos (64-141), despre regatul lui Atlas ce a fost vatra migrației către Egipt, care ne scrie referitor la fratele regelui așa: ,,Şi Cronos – Amon – mergînd în ţinutul dinspre miazăzi, a dat întregul Egipt zeului Taaut pentru a fi regatul său. Toate lucrurile acestea au fost consemnate pentru prima oară de cei Şapte Fii ai lui Sedek, cabirii împreună cu cel de-al optulea frate al lor Asclepios, după porunca zeului Taautus… Din Mişor s-a născut Taautus care a născocit primele semne ale scrierii. Pe acesta egiptenii şi alexandrinii l-au numit Thoth, iar grecii Hermes. Din Sidec îşi trag obîrşia dioscurii, cabirii, coribanţii sau samotracienii”. Arimin

360 °

Descoperă
Vechea Europă 💙💛❤
🇷🇴 Vatra Neamului 🇷🇴
🇷🇴 Valea HIPERBOREEI 🇷🇴

În 2020 stăm acasă,
vizităm România 💙💛❤
& reSTART-ăm turismul românesc!

Strategie Turism EGIPT Povestea Locurilor

Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.