Arc peste timp ♦ PELASGIA

Vegetația palustră din Pădurea ♦ LIMANU ♦

Pădurea Hagieni
LIMANU 💙💛❤

Pământul vechi al Dobrogei

Vechiul lanț al munților Chimerici, o rămășiță a pădurilor submediterane de stejari scunzi xerotermofili, care făceau parte din silvostepele naturale dobrogene. Aici se pot vedea stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniță (Carpinus orientalis), iasomie (Jasminum fruticans), paliur (Paliurus spina-christi), scumpie (Cotinus coggygria).

Vegetația palustră

Câteva ape curgătoare – stătătoare în general nesemnificative în peisaj, cu excepția zonei umede lacustre cu vegetație acvatică / palustră aflate în aria centrală a rezervației. Reptilele sunt bine reprezentate în aceste habitate prielnice pentru un spectru larg de specii, pe lângă țestoasa dobrogeană (Testudo graeca) fiind prezente spre exemplu șopârla de iarbă (Podarcis taurica), șarpele rău (Coluber caspius), vipera cu corn (Vipera ammodytes).

P E L A S G I A

Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop, este cel al Mării Negre.” William Ryan şi Walter Pitman, geologi, 1995.Celţii care populează Franţa actuală au venit aici de la Marea Neagră urcând în susul Dunării.” Virchow (Les peuples primitifs de l’Europe)Că celţii, germanii, chiar latinii vin din estul Europei o admit şi o cred. Dar, din contră, toate legendele, toate tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din occident. De o parte ca şi de cealaltă noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm.” Clémence Royer (Bulletin de la Société d’Anthropologie, Paris, 1879)

360 °

reSTART 💙💛❤ ROMÂNIA
Vezi 🇷🇴 toată campania 🇷🇴
Vechii Munți Chimerici
LEGENDA Peșterii LIMANU

Strategie Turism Machedoni Dobrogea Litoral Povestea Locurilor

🇷🇴 reBranding România 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

P⊕vestea Locurilor, un proiect NON PROFIT susținut de români pentru a elimina „greaua moştenire“. România este pe ultimul loc în Europa d.p.d.v. al ponderii în PIB a turismului. Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia… Despre strategie în turism. Viziunea noastră despre noul brand de țară / de turism: R⊕MANIA 8500 Donăm conceptul statului Român.

Website: http://b2b-strategy.ro

2 thoughts on “Arc peste timp ♦ PELASGIA

Comments are closed.