Pădurea ♦ LIMANU ♦

Arc peste timp ♦ PELASGIA 💙💛❤

Vegetația palustră din
Pădurea Hagieni 🇷🇴
LIMANU 💙💛❤

Pământul vechi al Dobrogei

Vechiul lanț al munților Chimerici, o rămășiță a pădurilor submediterane de stejari scunzi xerotermofili, care făceau parte din silvostepele naturale dobrogene. Aici se pot vedea stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniță (Carpinus orientalis), iasomie (Jasminum fruticans), paliur (Paliurus spina-christi), scumpie (Cotinus coggygria).

Vegetația palustră

Câteva ape curgătoare – stătătoare în general nesemnificative în peisaj, cu excepția zonei umede lacustre cu vegetație acvatică / palustră aflate în aria centrală a rezervației. Reptilele sunt bine reprezentate în aceste habitate prielnice pentru un spectru larg de specii, pe lângă țestoasa dobrogeană (Testudo graeca) fiind prezente spre exemplu șopârla de iarbă (Podarcis taurica), șarpele rău (Coluber caspius), vipera cu corn (Vipera ammodytes).

P E L A S G I A

Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop, este cel al Mării Negre.” William Ryan şi Walter Pitman, geologi, 1995.Celţii care populează Franţa actuală au venit aici de la Marea Neagră urcând în susul Dunării.” Virchow (Les peuples primitifs de l’Europe)Că celţii, germanii, chiar latinii vin din estul Europei o admit şi o cred. Dar, din contră, toate legendele, toate tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din occident. De o parte ca şi de cealaltă noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm.” Clémence Royer (Bulletin de la Société d’Anthropologie, Paris, 1879)

360 °

Vechii Munți Chimerici
LEGENDA Peșterii LIMANU

🇷🇴 reBranding România 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.