Panteonul de la Căscioarele

Legătura dintre cer și pământ…
NEOLITIC

Panteonul de la Căscioarele

Coloana pictată de la Căscioarele

& primul plug al neoliticului…

Cu adevărat un unicat în patromoniul cultural al țării noastre este „Coloana pictată de la Căscioarele”, artefact neolitic ce are o oarecare asemănare legată de pulsația ritmică a elementelor sale cu Coloana Infinitului a marelui sculptor Brâncuși de la Târgu Jiu.

Aceasta a fost recuperată din straturile culturii Boian – predecesori ai gumelnițenilor, care au trăit în jurul anilor 4.800 – 4.700 î.Hr. -, aflate în punctul arheologic „Ostrovel”, situat pe o insulă de pe lacul Catalui, la 17 km. distanță de Oltenița. Specialista Maria Gimbutas datează această descoperire la anul 5.300 î.Hr.

Reconstituită, „Coloana pictată de la Căscioarele” poate fi vizitată la Muzeul Dunării de Jos, secțiunea „Tezaur și Arheologie”, care se afla la demisolul Consiliului Județean Călărași. Neo – eneoliticul este reprezentat de descoperirile extraordinare făcute de+a lungul timpului în aşezările pluristratificate de la Grădiştea Coslogeni, Grădiştea Ulmilor – Boian, Măgura Gumelniţa, Gălăţui – Movila Berzei, Măriuţa – La Movilă, Sultana – Malu Roşu, Căscioarele, Spanţov, Cuneşti ş.a.

Colecţiile deţinute de Muzeul Dunării de Jos (peste 30 000 piese) sunt formate din vase din lut, executate cu o extraordinară măiestrie, decorate cu incizii, excizii, caneluri, încrustate cu pastă albă sau pictate, plastica antropomorfă feminină şi masculină, podoabe din os de o valoare deosebită…

Descoperită în „Sanctuarul Boian” de la Căscioarele de către Vladimir Dumitrescu și Silvia Marinescu – Bilcu, aceasta aparține Civilizației Boian, din ultima etapă a dezvoltării mileniului cinci î.Hr., adică spre orizontul timpului de acum 7000 de ani.

Există similitudini cu Sanctuarul neolitic de la Parța (jud. Timiș), dar și cu alte templele sumeriene, sau cu unele descoperite în Anatolia (Turcia). Cu siguranță acesta a fost un centru al unei comunități umane unde se desfășurau ceremonii religioase, care se adresau zeilor fecundității, fertilității și chiar ceremonii de adorare a unei …coloane.

De aici putem să mai facem un pas către simbolistica Stâlpului Get din Vechea Religie Pământeană Valaho – Egipteană a Geților de Aur primordiali. În cadrul acestei religii vechi egiptene apare ritualul ridicării și fixării Stâlpului Djed, cel care ține cerurile și pământurile fixate, spre a putea fi administrată lumea… legătura dintre cer și pământ.

Ca amploare și ca datare în timp, putem vorbi de civilizația de la Căscioarele ca fiind primordială. Aici a fost descoperit cel mai mare depozit de silexuri și topoare de piatră, de unelte de os, primul plug al neoliticului, un minunat Panteon, cu zeițe ale fertilității, sanctuare și coloane ale infinitului.” Gheorghe Șerbana

360 °

Civilizația sumeriană rămâne încă nejustificat în cărțile de istorie ca cea mai veche civilizație a lumii – își ridică templele 2000 de ani mai târziu decât strămoșii noștri din Cultura Gumelnița și Boian. Panteonul de la Căscioarele nu concurează ca vechime decât cu un altul din România, cel de la Parța / Timiș.

Vezi mai mult: Lumea pierdută a Europei vechi… Civilizația Dunăreană… Ή Αιγυπτος δωρον του Νείλου έδτί. Surse: George V. Grigore * ziarulnatiunea.ro, Muzeul Dunării de Jos * mdj-calarasi.ro.

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com