Afacerile Patriarhiei și Mitropoliei

@ Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Patriarh al României
[ perioada interbelică ]

Afacerile Patriarhiei și Mitropoliei

Inchiderea sesiunei
Parlamentului român
7 august 1927

Sesiunea extraordinară a Parlamentului român a fost închisă
Miercuri, 3 August, cu următorul mesagiu al Înaltei Regențe:

Domnilor
Deputați,

Mulțumindu-vă pentru munca deșfășurată în această sesiune, suntem încredințați că prin rodnica domniei-voastre activitate în tot cursul legislaturii, veți desăvârși opera de consolidare pe care Marele Rege, dispărut dintre noi, ne-a lasat-o ca o sfântă moștenire și pe care suntem datori s’o transmitem sporită Urmașului Său – micului rege Mihai.

Partea cea mai mare a acestei sesiuni a fost consacrată validării alegerilor parlamentare, întreruptă doar de actele și formalitățile cerute de încetarea din viață a M. S. Regelui Ferdinand, de proclamarea noului Rege Mihai I și de instituirea Înaltei Regențe.

Printre legile votate, este și cea următoare privitoare la lista civilă:

Art. I. – Se menține lista civilă a Coroanei, inclusiv dotațiile, asa cum este fixată prin legea promulgată cu decretul No. 2863 din 6 Iunie 1923 și modificată prin legea promulgată cu decretul No. 18 din 8 Ianuarie 1927.

Art. II. – Ținându-se seamă de sumele afectate pentru anul 1927, pe baza cursului actual al leului, lista civilă a Coroanei inclusiv dotațiile, se repartizează în modul următor:

Casa Majestății Sale Regelui Mihai și regenței (din cari 6 milioane lei pentru cei doi Regenți, cari nu primesc dotațiune specială) lei 22.000.000.
Maiestatea Sa Regina Maria, lei 20.000.000.
Alteței Sale Regale Principesa Elena, lei 7.000.000.
Alteței Sale Regale Principele Nicolae, lei 7.000.000.

Art. III. – Această repartiție se va face pe ziua de 1 ianuarie 1928.
Până la acea dată se menține repartiția actuală, conform bugetului pe 1927.

În legătură cu intrarea în funcțiune a Înaltei Regențe, Corpurile legiuitoare au votat și următoarea lege privitoare la locotenența Patriarhiei:

Articol unic

Toate atribuțiunile și funcțiunile administrative și judecătorești pe cari, potrivit legilor și regulamentelor bisericești în vigoare, e chemat să le îndeplinească Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Patriarh al României, se vor exercita, pe tot timpul cât Înalt Prea Sfințitul Patriarh Dr. Miron Cristea va face parte din Regență de către organele indicate de sus menționatele legi pentru cazul de lipsă a Înalt Prea Sfinției Sale și anume: pentru afacerile Patriarhiei și Mitropoliei, de Mitropoliții țării în ordinea canonică stabilită de legea pentru organizarea Bisericii ortodoxe române, iar pentru afacerile Arhiepiscopiei, de către Vicarii arhiepiscopali.

Declarăm închisă sesiunea Corpurilor Legiuitoare.

{ perioada interbelică la 360 ° }
360 ° { între Om și Dumnezeu }
foto { Mănăstirea Căldărușani }

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com