Tăblițele de la Tărtăria

Prima formă de scriere din lume

5.500 – 5.300 î.Hr.
2.000 de ani înaintea
scrierilor Sumeriene

Contextul politic din 1961 🇷🇴

Că să poți să ai o opinie corectă versus adevărul istoric trebuie să lași deoparte toate preconcepțiile tale despre aceste plăcute de la Tărtăria și să urmărești raționamentul logic până la final. Contextul politic în care arheologul clujean Nicolae Vlassa a descoperit în 1961 plăcuțele cred că îl cunoști, bolșevismul fiind în floare în România… Este exclus să credem că un arheolog de talia lui Vlassa nu a înțeles contextul istoric și riscul de a nu putea să dateze temporal descoperirea în momentul în care a supus plăcuțele tratamentului termic pentru a îndepărta stratul alb de deasupra lor. Ne place însă să credem că această problematică este rezolvată deja de celelalte domenii de știință prin care o să trecem astăzi.

Tratamentul termic asupra plăcuțelor, a împins practic umanitatea în imposibilitatea de a data vechimea acestor plăcuțe prin celebra certificare utilizând carbon 14. În același timp, dacă analizăm scrierile egiptene, Harappa precum și cele sumeriene, o să înțelegem că există o diferența temporală uriașă, toate aceste scrieri datând din perioada 3200-3500 î. Hr.

În consecință, pentru a anula acest context politic total nefavorabil unei asemenea descoperiri importantă, în primul rând pentru istoria umanității, exact cum o să vezi că punctează arheologul italian un pic mai jos, o să analizăm plăcuțele din perspectiva pluridisciplinară începând de la arheologie și până la lingvistică.

Prima formă de ✎
scriere din lume 🇷🇴

Practic în momentul descoperirii pe lângă plăcute au fost descoperite și oseminte, locul descoperirii fiind un mormânt. Din punct de vedere fizic și temporal este aproape imposibil ca plăcuțele să ajungă întâmplător alături de oseminte deci aproape sigur plăcuțele au aparținut persoanei îngropate. Aspect deloc de neglijat pentru că în ecuația noastră de a stabili adevărul istoric intră un nou vector, vechimea osemintelor! Primul mesaj scris din istoria omenirii @ misterioasa Milady Tartaria: osemintele scoase la lumină, despre care s-a crezut iniţial că aparţin unui bărbat cu vârsta cuprinsă între 35 şi 40 de ani, s-au dovedit a fi ale unei femei de aproximativ 55 de ani, o vârstă care se atingea rar în urmă cu 7000 de ani.

Arheologul rus, V. Titov: „La Tărtăria s-a ivit cea mai veche scriere a omenirii.” Marco Merlini, arheolog italian, despre plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2.000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.” John Mandis: “… cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere, au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria.” Harald Haarmann, lingvist german: “Cea mai veche scriere din lume e cea de la Tărtăria – România. Civilizația Danubiană este prima mare civilizație din istorie, mai veche cu mii de ani decât cea sumeriană (considerată încă leagănul civilizației).”

7 5 2 8
💙💛❤

✎ graiul popoarelor ✎

Acum, după ce ai analizat contextul politic, materialele video cu Haarmann & Tonitza, putem să mergem mai departe spre continuitatea și evoluția acestui spațiu geografic. Practic după certificarea vechimi tablițelor prin analiza și datarea osemintelor o să trecem spre lingvistică, acele scrijelituri de pe tăblițe, care încadrează temporal din nou vechimea acestora nemaifiind necesară datarea lor. Este absolut normal ca atunci când ai 2000 de ani avans să influențezi toate limbile Europei!

Per Olof Ekström, scriitor suedez: “Limba română este o limbă-cheie, care a influențat în mare parte toate limbile Europei.” Bonfini: „Limba rumânilor n-a putut fi extirpată, deşi sunt așezaţi în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă, cât pentru o limbă.” D`Hauterive (Memoriu asupra vechei şi actualei stări a Moldovei, Ed. Acad., p. 255-257, 1902): „Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi, s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi romane, că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi şi dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare paradoxală acestei observaţii juste, aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau cel puţin a aceea în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în adevăr se trage din acest grai, iar celelalte limbi, mai ales moldoveneasca, sunt însuşi acest grai.”

✏️ C H I U ✏️

CHIU, cel mai vechi cuvânt românesc! Acum după vizita ta virtuală prin vatra neamului, după ce ai văzut cu ochii tăi experiența doamnei academician, zece ani în munți, dezvoltarea arhitecturii cuvântului CHIU (* cel mai vechi complex cuvânt românesc), prin discuțiile dânsei cu 🐑 peste 1000 de ciobani 🐑 mergem mai departe spre mărturiile următoare.

Huszti András (1791, Vechea şi noua Dacie): „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.” L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci.” Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire Roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi ai rumânilor de azi. Din punct de vedere etnografic, dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă.” Jacob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane.” Carolus Lundius (Zamolxis, Primus Getarum Legislator): „Să fie clar pentru toţi, că cei pe care antichitatea i-a numit cu o veneraţie aleasă Geţi, scriitorii i-au numit după aceea, printr-o înţelegere unanimă, Goţi. Grecii şi alte popoare au luat literele de la geţi. La Herodot şi Diodor găsim opinii directe despre raspândirea acestor litere.”

Episcopul Meliton al Asiei, citat de Eusebiu din Cezareea în lucrarea ‘Istoria bisericească’, scrie pe la anii 175 e.n.: “Filozofia creştină după ce a înflorit la barbari, s-a raspândit în imperiu.” Cavasius (De Administratione Regni Transylvaniae): „Limba rumână are mai multă latinitate decât cea italiană.” Leclerc (Moldo-Vlahia, 1866, Paris): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche, sub numele de lingua rumânească, ca pe timpul lui Cicero.” Mark Pagel, profesor pe evoluție biologică la Universitatea Reading din Londra: “Acum peste 10.000 de ani, în spațiul carpatic a existat un popor care vorbea o limbă unică, precursoare a sanscritei și a latinei.” Clémence Royer (Bulletin de la Société d’Anthropologie, Paris, 1879): “Că celţii, germanii, chiar latinii vin din estul Europei o admit şi o cred. Dar, din contră, toate legendele, toate tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din occident. De o parte ca şi de cealaltă noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm.” André Lefèvre (Les races et les langues, Paris, 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia până în Armoric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi, populaţii care vorbeau dialecte indo-europene.” Prof. Fabio Scialpi: “Sunt intrigat de prezența, pe teritoriul României, a mai multor toponime cu rezonanță sanscrită.” Papa Nicolae I, către Mihail al III-lea al Bizanțului (865 e.n.): „Grecii numesc limba latină, limba pe care o vorbesc sciții.” Otrokocius: “N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze, care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar, datorită legăturilor cu romanii, îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu alana) şi cu ausonica. Unde prin limba ausonică, înţeleg valaha, leită latina coruptă (vulgară).” Baudouin de Courtenay: “În slavonă se găsesc multe cuvinte românești, mai ales în cea bisericească.”

Academician Ioan Aurel Pop: „în 1592, adică în secolul în care comisarii imperiali se temeau că se unește Maramureșul cu Moldova, boierii se strâng într-un sfat, în Târgul Sighetului și judecă situația hotarelor satului Borșa, care e aproape de culmea munților și de frontieră fixată cu Moldova. În acest document din 1592, redactorul lui, care era un scrib maghiar umanist, zice: “Acuma n-am ce face, că hotărnicirea nu v-o pot da în latinește, că oamenii ăștia vorbesc Sermo-Geticus.”, adică limba getică.”

Felix Colson (1862, Nationalité Et Régénération Des Paysans Moldo-valaques): “Care a fost dialectul vorbit de vlahi? Filologii l-au considerat ca fiind importat de la romanii cuceritori. Nu este decât o aserţiune. Idiomul vlahilor este acela al pelasgilor, el s-a format de treizeci de secole. El a fost vorbit şi în Munţii Pindului, cu mai mult de o sută de ani înaintea cuceririi lui de către soldaţii lui Traian. În Peonia, în Pelasgonia, în Macedonia de Sus, pe care Eschil o numeşte Pelasgia, în cantoanele din Epir şi Tesalia, ocupate de pelasgi, dialectul vlah nu a fost împrumutat de la stăpânii lumii. Dimpotrivă, romanii vorbeau limba pelasgilor. Este evident că descendenţii pelasgilor care locuiesc în număr de mai multe sute de mii, în munţii care au fost leagănul rasei lor antice, cei care populează fosta Dacie, vorbesc încă limba naţională, care în Italia a dat naştere limbii latine. Nu ne mai este permis să ne îndoim că naţiunile pelasgice nu au fost poporul latin. Totul concură spre a dovedi că dialectul lor a devenit limba latină. Este incontestabil că pelasgii au contribuit la fondarea Romei. Dialectul vlah preexistă. Imediat după cucerirea romană, el s-a revelat spontan în Dacia, în Panonia şi Pind. Vlahii Daciei şi ai Turciei europene, aparţin străvechii familii a pelasgilor. Vlahii erau şi au rămas pelasgi daci.”

Vezi mai mult la 360 °
despre continuitatea 🇷🇴
multimilenară a rumânilor!

🇷🇴 +36 de miliarde de USD anual 🇷🇴
(reSTART) reBranding ROMÂNIA 🇷🇴

Prima formă de artă din lume & ☸️ prima formă de reprezentare a roții ☸️ Apariția svasticii 卐 10.500 î.Hr. 卐 ☯ Prima formă de reprezentare Ying & Yang ☯ ۞ H E X A G R A M A ۞ Steaua lui DAVID 5000 î.Hr. ۞ Tărtăria, the world’s earliest known form of writing:
🇷🇴 reBranding ROMANIA 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.