Povestea Transhumanței 🐑 10 ani în munți 🐑

1000 de ciobani, 1000 de pagini de studiu 💙💛❤ CHIU @ Gabriela Macovei

Vatra migrației
către 🇪🇬 Egipt 🇪🇬

Povestea Transhumanței
de la Dunăre spre NIL 💙💛❤

Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei. Cabirii din sudul Istrului îşi aveau principalul centru de cult în insula Samothrace, dar erau cinstiţi pretutindeni în bazinul Mediteranei, chiar şi în Egipt la Memphis, fiind trei personaje care au fost interpretate în epoca romană cu Jupiter, Minerva şi Mercur.Sumerologul rus A. Kifisin

Eruditul Iulius Firmicus Maternus, trăitor al secolului al IV-lea, în lucrarea De errore profanarum religionum, ne transmite date despre coribanţi şi cultul acestora: ,,În cultul coribanţilor, paricidul era onorat, căci un frate fu ucis de cei doi fraţi ai săi, şi de teamă ca nu cumva vreun semn oarecare să destăinuiască omorul comis, ucigaşii consacrară jertfa la poalele muntelui Olymp. Pe acest coribant, macedonenii îl adoră cu o patimă nebună. Acesta este cabirul sîngeros căruia thesalonicenii odinioară se rugau cu mîinile însîngerate”.

Un alt izvor este Clement din Alexandria care în lucrarea Protrepticus precizează: ,,De voieşti să te iniţiezi în misterele coribanţilor, află că aceştia au ucis pe cel de-al treilea lor frate, au înfăşurat capul mortului într-un zăbranic de purpură, după ce l-au dus pe un scut de aramă, (şi) încununîndu-l, îl îngroapă. Şi preoții lor, anactotelestii, numind pe coribanţi – cabiri, numesc şi misterul – cabiric”.

Arnobiu în scrierea Adventus Natura întăreşte această legendă: ,,Să dăm uitării cultul coribanţilor în care se transmite acest mister ca sfînt: un frate măcelărit de fraţii săi”, iar Pseudo-Orpheu în lucrarea Himmnes se adresează către cabir sau coribant astfel: ,,Curet nocturn, Coribant care rătăceşte singur, Coribant sîngerînd, sfîşiat de cei doi fraţi ai săi”.

Diodor în lucrarea Biblioteca istorică povesteşte despre isprăvile de început ale neamului sciţilor (geţilor) ce au creat o mare împărăţie la nord de Istru ajungînd pînă la Caucaz. După ce preia legenda femeii-şarpe din istoriile lui Herodot, scrie că aceasta a născut doi flăcăi voinici care au ajuns regi vestiţi – Palos şi Napes – ai sciţilor, iar urmaşii acestora ,,au supus nenumărate ţinuturi dincolo de Tanais (Don) pînă în Tracia. După ce şi-au îndreptat armatele în cealaltă parte, şi-au întins domnia pînă în Egipt la Nil.’’

Pentru deplina înţelegere a adevărului, să completăm informaţiile de mai sus cu datele din Istorii feniciene, venite de la Philon din Biblos (64-141), despre regatul lui Atlas ce a fost vatra migrației către Egipt, care ne scrie referitor la fratele regelui așa: ,,Şi Cronos – Amon – mergînd în ţinutul dinspre miazăzi, a dat întregul Egipt zeului Taaut pentru a fi regatul său. Toate lucrurile acestea au fost consemnate pentru prima oară de cei Şapte Fii ai lui Sedek, cabirii împreună cu cel de-al optulea frate al lor Asclepios, după porunca zeului Taautus… Din Mişor s-a născut Taautus care a născocit primele semne ale scrierii. Pe acesta egiptenii şi alexandrinii l-au numit Thoth, iar grecii Hermes. Din Sidec îşi trag obîrşia dioscurii, cabirii, coribanţii sau samotracienii”.

Care a fost 💙💛❤
dialectul vorbit de
🇷🇴 vlahi 🇷🇴 ?

Felix Colson 1862 Nationalité Et Régénération Des Paysans Moldo-valaques:Este evident că descendenţii pelasgilor care locuiesc în număr de mai multe sute de mii, în munţii care au fost leagănul rasei lor antice, cei care populează fosta Dacie (Geţia n.n.), vorbesc încă limba naţională, care în Italia a dat naştere limbii latine. Nu ne mai este permis să ne îndoim că naţiunile pelasgice nu au fost poporul latin. Totul concură spre a dovedi că dialectul lor a devenit limba latină. Este incontestabil că pelasgii au contribuit la fondarea Romei… Dialectul vlah preexistă. Imediat după cucerirea romană, el s-a revelat spontan în Dacia (Geţia n.n.), în Panonia şi Pind. Vlahii Daciei (Geţiei n.n.) şi ai Turciei europene, aparţin străvechii familii a pelasgilor. Vlahii erau şi au rămas pelasgi daci (davo-geţi n.n.).”

C H I U

10 ani în munți … o analiză în urma discuțiilor cu peste 1000 de ciobani, 1000 de pagini de studiu. Chiu, cel mai vechi cuvânt din limba română @ Gabriela Macovei, Academia Română: „un pârâiaș de apă care vine la vale… și în momentul în care se varsă într-un rău NU se mai numește chiu”

O incursiune în
lumea străveche a momârlanilor 🐑
pe urmele bunicilor egiptenilor… 🇪🇬
🇷🇴 „bătrânul” Thṓth GET beGET 🇷🇴

reSTART 💙💛❤ ROMÂNIA
Vezi 🇷🇴 toată campania 🇷🇴Povestea Transhumanței Povestea Locurilor

🇷🇴 reBranding România 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.