Băile Oglinzi – Neamț

* la 5 km. de Cetatea Neamțului
Moldova

Băile Oglinzi – Neamț

Oglinzi (Neamț) – 21 august 1927

La 49 km de Municipiul Piatra Neamţ, la 4 km de oraşul Târgu Neamţ, în vecinătatea staţiunii cu acelaşi nume, în spatele Cetăţii Neamţului, lângă o pădure seculară plină de istorie. Băile Oglinzi, din Nordul Moldovei, conțin ape clorurate, sodice concentrate, sulfuroase și nămoluri.

Marea greutate a vizitării acestor băi constă în drumul ce trebuie parcurs cu trăsura sau automobilul (20-30 km.) dela gara Pașcani sau Piatra Neamț. Situată la 5 km. de Cetatea Neamțului, fosta cetate a lui Ștefan cel Mare, este o stațiune mai mult climaterică, neavând ape pentru cura internă.

Climă dulce, aer minunat, mai ales în parcul înconjurat de păduri de brazi…

Dar stabilimentul balnear este foarte vechiu și de un aspect prea comun. Mobilierul modest; ansamblul lasă impresia de ceva rudimentar. Nu știm dacă nămolul de aici poate să aibă vre-un efect sanitar. Părerile sunt împarțite. Astfel, d. dr. Gr. Nicolau, fost inspector sanitar balnear, a înaintat ministerului sănătății un raport prin care constată că acest nămol fără gust și miros, extras dintr-o mlaștină cu păpuriș, e adus de ploaie. Mulți ani nu s’au ținut registre de bolnavi, așa că o statistică care să ajute la stabilirea eficacității băilor nu se poate face. Aici au fost trimise dese ori grupe de meseriași pentru cură, de către Casa Muncii.

Ca așezare, stațiunea Oglinzi este foarte avantajată de natură și credem că ar putea să progreseze foarte mult, dacă atenția conducătorilor s’ar îndrepta cu mai multă râvnă asupra situației de aici. În adevăr, la 3 km. de Tg. Neamț, orășelul e așezat pe panta păduroasă a muntelui, într-o depresiune ușoară, temperatura menținându-se la o plăcută medie de 18 grade celsius. Nu sunt curenți, dar vre-o 40 de zile pe vară plouă.

E interesant de notat că, făcându-se unele săpături, s’au găsit galerii de captare și lucrări în stejar, a căror origină și dată nu se cunosc. Exploatarea izvoarelor s’a reluat abia de acum 35 de ani, dar, repetăm, este necesar să se dea mai multă atenție acestei stațiuni, fiindcă ar putea deveni de mare viitor. Deși în apropriere nu sunt saline abandonate, totuși apele minerale prezintă o mare concentrațiune. Efectul băilor pare a prepondera la scrofuloză, limfatism, boli de femei și reumatisme.

Distracțiile în stațiunile balneare

O, Doamne, ce plictiseală când plouă!

Distracțiile la Oglinzi sunt aproape cele din stațiunile din restul țării, adică nule. În adevăr, nici aici, nici în celelalte stațiuni, orchestra și plimbările, sala de dans și piscina, nu sunt distracții suficiente. Natural, se pot face din Oglinzi admirabile excursiuni la mânăstirile Văratec, Agapia, Neamțu, Poerov, Voroneţ, și până la Ciahlău. Dar, în general, distracțiile nu sunt suficiente și nu putem înțelege cum antreprenorii și statul neglijează cu atâta inconștiență acest capitol predominant pentru atragerea și fixarea vizitatorilor într-o stațiune balneară.

Ce s’ar putea face? Aceasta rămâne la ingeniozitatea antreprenorilor și la gustul publicului respectiv. Domeniul de alegere este însa vast: teatru de tot felul, stadioane de sport, săli de lectură bine alimentate, etc. 21 august 1927

360 °

Foto: djstneamt.ro.
[ turismul balnear din 1927 ]
Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni * Piatra Neamț

Written by p⊕vestea

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 7531 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com